• Blomqvist
  "Tillgången till vård på eget modersmål
  inom rimligt avstånd måste tryggas"
 • Blomqvist 1
  "Vi behöver ett
  trovärdigt försvar"
 • Blomqvist 2
  "Skattepolitiken ska stimulera sysselsättningen
  och uppmuntra till företagsamhet"
 • Blomqvist 3
  "Goda kommunikationer är en
  förutsättning för ett livskraftigt samhälle"
 • Blomqvist 4
  "Tillgången på rena inhemska livsmedel
  bör tryggas. För att det ska vara möjligt
  måste vi ha ett lönsamt jordbruk."

Jordbruk 2.0

Skriven den . Publicerad i Funderingar
Kolumn, Västra Nyland 2.11.2013

Under hösten har jordbruket varit ett återkommande ämne på den politiska agendan. Förhandlingarna mellan medlemsländerna och unionen pågår fortfarande, men åtminstone nästa år kommer inga större förändringar att ske. Däremot blir det vissa förändringar efter det, och tyvärr kan man redan nu konstatera att det finska jordbrukets lönsamhetsproblem inte kommer att få sin lösning den här vägen.

Nyckeln till kunskap

Skriven den . Publicerad i Funderingar
Kolumn, Västra Nyland 5.10.2013

I torsdags körde det årligen återkommande Bokkalaset igång. Bokkalaset har alltid varit ett av mina absoluta favoritevenemang i Raseborg och Ekenäs. Det verkar dessutom bli bättre för varje år. Förutom ett rikt programutbud har man än en gång lyckats få med många intressanta författare. Trots attevenemanget vuxit så lyckas arrangörerna hålla en hög kvalité på innehållet, och det harmar mig verkligen att jag i år inte kan ta del av kalaset.

Blomqvist: Satsningar på infrastruktur är satsningar på tillväxt

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 27.9.2013

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) lämnade idag in sex budgetmotioner till riksdagen, varav fyra rör satsningar på infrastruktur.  Blomqvist motionerar om ett ökat anslag på 10 miljoner för Riksväg 25 och sammanlagt 6,1 miljoner för basvägnätet i Nyland som innehåller allt från beläggning av vägar till byggande av lättrafikleder.