• Blomqvist
  "Tillgången till vård på eget modersmål
  inom rimligt avstånd måste tryggas"
 • Blomqvist 1
  "Vi behöver ett
  trovärdigt försvar"
 • Blomqvist 2
  "Skattepolitiken ska stimulera sysselsättningen
  och uppmuntra till företagsamhet"
 • Blomqvist 3
  "Goda kommunikationer är en
  förutsättning för ett livskraftigt samhälle"
 • Blomqvist 4
  "Tillgången på rena inhemska livsmedel
  bör tryggas. För att det ska vara möjligt
  måste vi ha ett lönsamt jordbruk."

Food for thought

Skriven den . Publicerad i Funderingar

The region of Uusimaa is home to more than a quarter of the Finnish population. The region is very closely associated with the metropolitan area, but the two are not synonymous. Venture outside the “Kehä III” – the outermost ring road encircling the region of the capital – and you will find a very different landscape. A large part of Uusimaa is, in fact, rural.

Lokalt är smart

Skriven den . Publicerad i Insändare

Lokalt producerad mat har en stor potential både för konsumenter och producenter. Närproducerad mat är ett miljövänligt val som stöder den regionala ekonomin. Närmatens trumfkort är den korta och transparenta livsmedelskedjan; konsumenterna vet verkligen vad de köper. Hästköttsskandalen som nyligen rasade runtom i Europa visade att det finns brister i uppföljningen inom den multinationella matindustrin. Framförallt visade skandalen hur viktigt det är att livsmedel är tydligt och korrekt märkta. Som konsumenter måste vi kunna veta vad vi köper, och vi måste kunna lita på att det som står på förpackningen är korrekt.

Lycksalighetens ö

Skriven den . Publicerad i Funderingar

Ibland läser man något som får en att stanna upp och reflektera. Orsaken kan vara ett starkt språk eller ett innehåll som berör, eller båda. Den 4 april läste jag en insändare i Västra Nyland som hade den effekten på mig. Magnus Nordström framförde åsikter som delvis var kritiska, men till alla delar mycket välformulerade. Jag håller med honom i mångt, men en del saker känns främmande.