• Blomqvist
  "Tillgången till vård på eget modersmål
  inom rimligt avstånd måste tryggas"
 • Blomqvist 1
  "Vi behöver ett
  trovärdigt försvar"
 • Blomqvist 2
  "Skattepolitiken ska stimulera sysselsättningen
  och uppmuntra till företagsamhet"
 • Blomqvist 3
  "Goda kommunikationer är en
  förutsättning för ett livskraftigt samhälle"
 • Blomqvist 4
  "Tillgången på rena inhemska livsmedel
  bör tryggas. För att det ska vara möjligt
  måste vi ha ett lönsamt jordbruk."

Utredningar och fusioner

Skriven den . Publicerad i Insändare

Som svar på Bertel Sundmans fråga i lördagens tidning (VN 23.3), kan jag konstatera att min kommentar beträffande omintetgjorda kommunfusioner var på en allmän, nationell nivå. Utredningsgruppens förslag gällande anordnandet av social- och hälsovården skulle ha förhindrat flera av de kommunsammanslagningar som lyfts fram och diskuterats under den senaste tiden.

Viktig vägvisare

Skriven den . Publicerad i Funderingar

Efter en period av omfattande kartläggning och mycken kartritning, har den andra etapplandskapsplanen för Nyland blivit klar. Landskapsstyrelsen godkände planen för två veckor sedan, och på onsdag ska landskapsfullmäktige ta ställning till förslaget.

Stor, stark & lagom

Skriven den . Publicerad i Funderingar

Knappt två år in i riksdagsperioden närmar sig regeringens mellanbokslut. Ett av regeringens flaggskepp – den kombinerade kommun- och social- och hälsovårdsreformen – fortskrider, men slutresultatet är ännu öppet.

Nu inväntar vi de regionala utredarnas utlåtande om hur social- och hälsovården inom de olika specialansvarsområdena kunde ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Kommunerna ska snart ge sina utlåtanden om kommunstrukturlagen. Efter det vet vi igen lite mer.