• Blomqvist
  "Tillgången till vård på eget modersmål
  inom rimligt avstånd måste tryggas"
 • Blomqvist 1
  "Vi behöver ett
  trovärdigt försvar"
 • Blomqvist 2
  "Skattepolitiken ska stimulera sysselsättningen
  och uppmuntra till företagsamhet"
 • Blomqvist 3
  "Goda kommunikationer är en
  förutsättning för ett livskraftigt samhälle"
 • Blomqvist 4
  "Tillgången på rena inhemska livsmedel
  bör tryggas. För att det ska vara möjligt
  måste vi ha ett lönsamt jordbruk."

Julhälsningar

Skriven den . Publicerad i Funderingar

Det drar ihop sig till jul. Snön har redan länge lyst vit på åkrarna, och då vi närmar oss tredje advent, börjar även julfriden sakta lägga sig runtom i bygderna. Senast klockan 12 på julaftonsdagen uppmanas vi alla ”iakttaga ett stilla och fridsamt uppförande”.

Livet efter valet

Skriven den . Publicerad i Funderingar

Förra fredagen höll SFP i Nyland tackfest för alla kommunalvalskandidater. Uppslutningen var stor och stämningen god. Vi hade mycket att fira. SFP gjorde ett gott val nationellt sett, och speciellt i Nyland klarade vi oss verkligt bra.

Genast när valresultatet klarnat började valanalyserna strömma in. Siffrorna talar sitt tydliga språk, men tolkningen av talen är ändå inte alltid lika enkel. Det är många faktorer som spelar in, och det är inte alltid lätt att veta varför det gick som det gick.