• Blomqvist
  "Tillgången till vård på eget modersmål
  inom rimligt avstånd måste tryggas"
 • Blomqvist 1
  "Vi behöver ett
  trovärdigt försvar"
 • Blomqvist 2
  "Skattepolitiken ska stimulera sysselsättningen
  och uppmuntra till företagsamhet"
 • Blomqvist 3
  "Goda kommunikationer är en
  förutsättning för ett livskraftigt samhälle"
 • Blomqvist 4
  "Tillgången på rena inhemska livsmedel
  bör tryggas. För att det ska vara möjligt
  måste vi ha ett lönsamt jordbruk."

Budgetpropositionen 2014

Skriven den . Publicerad i Tal
Inlägg i remissdebatten om budgetpropositionen för år 2014

Ärade herr talman!


Ett allmänt budgetpolitiskt anförande ännu i det här skedet.Vi har flera år av ekonomiskt utmanande tider bakom oss, och tyvärr måste man konstatera att de ser ut att fortsätta. Vi kan därför inte vänta oss nya eller ökade anslag i statsbudgeten, utan det vi behöver allra mest just nu är nya modeller för att klara av att finansiera vår nuvarande välfärd.

Entreprenörerna bygger Finland

Skriven den . Publicerad i Funderingar
Kolumn Västra Nyland 7.9.2013

På torsdagen firades företagardagen runt om i Finland. För mig har det alltid varit viktigt att jobba för förbättrade villkor för företagare då jag vet hur viktiga företagen är för Finlands utveckling. Just nu befinner vi oss i en ekonomisk svacka och för att kurvorna ska börja peka uppåt behöver vi ett klimat som gynnar företagsamhet. För att Finland ska må bra måste också företagen göra det. Och när företagen mår bra får vi tillväxt.

Håll fanan högt

Skriven den . Publicerad i Funderingar
På tisdagen marscherade försvarsmakten in i Raseborg. Fanfesten till ära bjöd försvaret upp till folkfest, och stadens invånare slöt upp i stora skaror. Fanfesten visar på det grundmurade understödet för vårt lands försvar. Försvarsviljan är erkänt hög, och ett trovärdigt försvar ses som vår gemensamma angelägenhet.