• Blomqvist
  "Tillgången till vård på eget modersmål
  inom rimligt avstånd måste tryggas"
 • Blomqvist 1
  "Vi behöver ett
  trovärdigt försvar"
 • Blomqvist 2
  "Skattepolitiken ska stimulera sysselsättningen
  och uppmuntra till företagsamhet"
 • Blomqvist 3
  "Goda kommunikationer är en
  förutsättning för ett livskraftigt samhälle"
 • Blomqvist 4
  "Tillgången på rena inhemska livsmedel
  bör tryggas. För att det ska vara möjligt
  måste vi ha ett lönsamt jordbruk."

Viktig vägvisare

Skriven den . Publicerad i Funderingar

Efter en period av omfattande kartläggning och mycken kartritning, har den andra etapplandskapsplanen för Nyland blivit klar. Landskapsstyrelsen godkände planen för två veckor sedan, och på onsdag ska landskapsfullmäktige ta ställning till förslaget.

Stor, stark & lagom

Skriven den . Publicerad i Funderingar

Knappt två år in i riksdagsperioden närmar sig regeringens mellanbokslut. Ett av regeringens flaggskepp – den kombinerade kommun- och social- och hälsovårdsreformen – fortskrider, men slutresultatet är ännu öppet.

Nu inväntar vi de regionala utredarnas utlåtande om hur social- och hälsovården inom de olika specialansvarsområdena kunde ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Kommunerna ska snart ge sina utlåtanden om kommunstrukturlagen. Efter det vet vi igen lite mer.

Gymnastik och idrott

Skriven den . Publicerad i Funderingar

När jag började min skolgång på det tidiga 1970-talet var skolgymnastikens officiella namn på terminsbetyget gymnastik och idrott. Jag var intresserad av många ämnen i skolan, men gymnastik var min klara favorit under hela skoltiden. Rätt många av mina klasskamrater delade mitt intresse. En mycket stor del av skolans elever deltog i idrottsföreningens träningar på sportplanen under sommarmånaderna. Också de som inte idrottade aktivt rörde på ett naturligt sätt på sig dagligen under sin fritid som för det mesta tillbringades utomhus. Många föräldrars utmaning var antagligen att lyckas få sina barn att komma in för att äta och göra sina läxor.