• Blomqvist
  "Tillgången till vård på eget modersmål
  inom rimligt avstånd måste tryggas"
 • Blomqvist 1
  "Vi behöver ett
  trovärdigt försvar"
 • Blomqvist 2
  "Skattepolitiken ska stimulera sysselsättningen
  och uppmuntra till företagsamhet"
 • Blomqvist 3
  "Goda kommunikationer är en
  förutsättning för ett livskraftigt samhälle"
 • Blomqvist 4
  "Tillgången på rena inhemska livsmedel
  bör tryggas. För att det ska vara möjligt
  måste vi ha ett lönsamt jordbruk."

Konkurrenskraft

Skriven den . Publicerad i Funderingar

Nyheten om att FN-Steel söks i konkurs slog ned som en bomb veckan efter midsommar. Det här trots att det cirkulerat rykten, och målats upp hotbilder under många år, ja flera årtionden, att verksamheten vid Koverharfabriken skulle vara hotad. Nu höll man i alla fall på att slutföra en betydande nyinvestering, och åtminstone för en utomstående betraktare verkade verksamheten tryggad för en tid framöver. Den ekonomiska situationen i Europa och konjunktursvängningarna inom branschen gjorde tydligen ändå att det som man planerat inte kunde genomföras.

Vården och kommunerna

Skriven den . Publicerad i Funderingar

Reformerna duggar tätt inom politiken. En av de mera omfattande reformerna som utlovats under denna regeringsperiod är kommunreformen, vilket även innefattar en reform av social- och hälsovården.

Reformen av social- och hälsovården kan kanske te sig som en teknokratisk övning; en strukturell reform som inte syns speciellt mycket i människors vardag. I själva verket handlar det om att trygga en likvärdig vård för alla runt om i landet.

Vårtecken

Skriven den . Publicerad i Funderingar

En svala gör ingen sommar, men tillsammans med de traktorer som kommit ut på åkrarna är de ett säkert tecken på att våren verkligen hittat till våra nordliga breddgrader. För mig är vårbrukets start en av årets självklara höjdpunkter. Doften av nybearbetad jord, fåglarnas sång, vårens spirande grönska, och framförallt förväntningarna inför en ny växtsäsong gör den här tiden av året speciell.