• Blomqvist
  "Tillgången till vård på eget modersmål
  inom rimligt avstånd måste tryggas"
 • Blomqvist 1
  "Vi behöver ett
  trovärdigt försvar"
 • Blomqvist 2
  "Skattepolitiken ska stimulera sysselsättningen
  och uppmuntra till företagsamhet"
 • Blomqvist 3
  "Goda kommunikationer är en
  förutsättning för ett livskraftigt samhälle"
 • Blomqvist 4
  "Tillgången på rena inhemska livsmedel
  bör tryggas. För att det ska vara möjligt
  måste vi ha ett lönsamt jordbruk."

Siffror och satsningar

Skriven den . Publicerad i Funderingar

Varje sommar avslutas med en sifferexercis av större mått då regeringen samlas för att enas om förslaget till följande års budget. Denna veckas torsdag var de två dagar långa förhandlingarna över, och förslaget till statsbudget för 2013 är nu klart.

Debatten inför budgetrian kom till stor del att handla om en siffra: 0,7. Regeringen var oense om nyttan av att i lag slå fast antalet anställda i relation till antalet klienter.

Konkurrenskraft

Skriven den . Publicerad i Funderingar

Nyheten om att FN-Steel söks i konkurs slog ned som en bomb veckan efter midsommar. Det här trots att det cirkulerat rykten, och målats upp hotbilder under många år, ja flera årtionden, att verksamheten vid Koverharfabriken skulle vara hotad. Nu höll man i alla fall på att slutföra en betydande nyinvestering, och åtminstone för en utomstående betraktare verkade verksamheten tryggad för en tid framöver. Den ekonomiska situationen i Europa och konjunktursvängningarna inom branschen gjorde tydligen ändå att det som man planerat inte kunde genomföras.