• Blomqvist
  "Tillgången till vård på eget modersmål
  inom rimligt avstånd måste tryggas"
 • Blomqvist 1
  "Vi behöver ett
  trovärdigt försvar"
 • Blomqvist 2
  "Skattepolitiken ska stimulera sysselsättningen
  och uppmuntra till företagsamhet"
 • Blomqvist 3
  "Goda kommunikationer är en
  förutsättning för ett livskraftigt samhälle"
 • Blomqvist 4
  "Tillgången på rena inhemska livsmedel
  bör tryggas. För att det ska vara möjligt
  måste vi ha ett lönsamt jordbruk."

Julbordet

Skriven den . Publicerad i Funderingar
Kolumn i Västra Nyland 22.12.2017

Julen är en benämning för den kristna kyrkohögtiden till minnet av Kristi födelse. Det vet vi alla, men ordet jul är äldre än så och beskriver också en förkristen hednisk midvinterfest. I dag betyder julen olika saker för olika människor. Det är en fest, men också en tid för lugn. Många smyckar julen med traditioner, medan andra helst vill bryta dem och skapa något nytt och eget. För mig är jultiden framför allt en tid då det finns en möjlighet att stanna upp och tillbringa tid med familjen. Till julen hör också att njuta av god mat vid julbordet och att göra hemmet "juligt" med julgran och andra julprydnader. Det bästa och viktigaste med julhelgen är att komma ihåg och ta vara på gemenskapen mellan människor, att vi försöker vara snälla mot varandra och bry oss om våra nära och kära, men också om dem som vi kanske inte känner, men som behöver hjälp och stöd.

Blomqvist: Det behövs mer satsningar på trafiknätet

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 19.12.2017

– I ett land som Finland med långa avstånd och en exportberoende industri är goda vägförbindelser en av förutsättningarna för ett fungerande samhälle och ekonomisk tillväxt. Satsningar på infrastruktur är i allra högsta grad också investeringar som gagnar det finländska näringslivet, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP).

Riksdagen har i dag röstat om kommunikationsministeriets huvudklass i budgetförslaget för nästa år. Regeringen har utökat kommunikationsministeriets budget, men tyvärr är det fortfarande inte tillräckligt för att minska reparationsskulden, anser Blomqvist.
Speciellt det lägre vägnätet är i dåligt skick och skulle behöva tilläggssatsningar.

Blomqvist: Framtidsutskottets betänkande innehåller många viktiga insikter om framtidens arbetsliv

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 13.12.2017

Riksdagens framtidsutskott har idag enhälligt godkänt betänkandet till den första delen av statsrådets framtidsredogörelse om en bred förståelse av förändringarna i arbetslivet.

- Framtidsutskottet har hört många experter för att få en så bred förståelse som möjligt om förändringarna i arbetet och framtidens arbetsliv. Betänkandet som vi nu har godkänt kommer att fungera som vägkost för behandlingen av den andra delen av statsrådets framtidsredogörelse, säger framtidsutskottets ordförande Thomas Blomqvist (SFP).