• Blomqvist
  "Tillgången till vård på eget modersmål
  inom rimligt avstånd måste tryggas"
 • Blomqvist 1
  "Vi behöver ett
  trovärdigt försvar"
 • Blomqvist 2
  "Skattepolitiken ska stimulera sysselsättningen
  och uppmuntra till företagsamhet"
 • Blomqvist 3
  "Goda kommunikationer är en
  förutsättning för ett livskraftigt samhälle"
 • Blomqvist 4
  "Tillgången på rena inhemska livsmedel
  bör tryggas. För att det ska vara möjligt
  måste vi ha ett lönsamt jordbruk."

Blomqvist: Regeringens tidtabell för vårdreformen är orealistisk

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 8.3.2018
Svenska folkpartiet

Regeringen presenterade på torsdagen lagförslaget för en vårdreform. Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist ser stora problem med reformen.

− Tidtabellen för reformen är helt orealistisk, mer tid behövs. Riksdagen kan inte driva igenom lagstiftningen före sommaren bara för att regeringspartierna börjar få kalla fötter. Det är betydligt viktigare att finländarna får en genomtänkt och väl avvägd lagstiftning än att reformen jäktas igenom, säger Thomas Blomqvist.

Händelserikt år i sikte

Skriven den . Publicerad i Funderingar
Kolumn i Västra Nyland 2.3.2018

Det här året har för min egen del kommit i gång med buller och bång. Litet oväntat meddelade vår tidigare ordförande Stefan Wallin att han inte längre står till förfogande och jag fick frågan om jag kan tänka mig att axla ansvaret som Svenska riksdagsgruppens ordförande. Jag är tacksam över förtroendet och ser fram emot ett intressant arbete. Den här valperioden har fört med sig nya utmaningar för vår riksdagsgrupp och vi har efter många års regeringsmedverkan nu fått lära oss att kritisera regeringen. I många frågor har regeringens politik varit en besvikelse och verkligen förtjänat kritik, bland annat nedskärningarna i utbildningen, språkförsöket, tingsrättsreformen och familjeledighetsreformen är exempel på dåliga förslag och beslut.

En av de viktigaste frågorna under den här våren är förslaget till ny spaningslagstiftning. Det är helt nödvändigt att vi förnyar den här lagstiftningen eftersom omvärlden tyvärr har förändrats så att våra myndigheter inte har tillräckliga redskap för att möta dagens hotbilder. Det är ändå viktigt att vi för en grundlig diskussion om hur lagarna ska ändras så att vi kan ge underrättelsemyndigheterna tillräckliga befogenheter samtidigt som vi slår vakt om individens integritetsskydd. Vi måste alltså gå en rätt krävande balansgång mellan å ena sidan effektiv övervakning och å andra sidan skydd för privatlivet. Riksdagen ska dessutom bedöma hur och enligt vilken tidtabell grundlagen ska ändras.

Inget utrymme för risktagning i hälsovården – utlåtande från EU behövs

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 27.2.2018
Svenska folkpartiet

Svenska folkpartiet kommenterar oppositionens gemensamma uttalande om att regeringen bör ta in ett utlåtande om vårdreformen av EU-kommissionen så att kaos inte uppstår i fall av att reformen måste rivas upp.

− I en stor reform som vårdreformen, där alla finländares vård stöps om, är det synnerligen viktigt att vi från början vet att systemet kan godkännas av EU. Det finns inte utrymme för någon som helst risktagning i det här sammanhanget, påpekar SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.
Hon uppmanar regeringen att lyssna på landets experter på EU-rätt.

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist som leder Svenska riksdagsgruppen är bekymrad över tågordningen.

− Människornas vårdbehov måste sättas i första rummet. Med en så här omfattande reform måste regeringen åtminstone låta bli att med öppna ögon köra på grynnor som kan leda till kaos i vården, säger Thomas Blomqvist.