• Blomqvist
  "Tillgången till vård på eget modersmål
  inom rimligt avstånd måste tryggas"
 • Blomqvist 1
  "Vi behöver ett
  trovärdigt försvar"
 • Blomqvist 2
  "Skattepolitiken ska stimulera sysselsättningen
  och uppmuntra till företagsamhet"
 • Blomqvist 3
  "Goda kommunikationer är en
  förutsättning för ett livskraftigt samhälle"
 • Blomqvist 4
  "Tillgången på rena inhemska livsmedel
  bör tryggas. För att det ska vara möjligt
  måste vi ha ett lönsamt jordbruk."

Blomqvist och Adlercreutz: Ett barnvänligt Finland förutsätter aktivt arbete på kommunal nivå

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 20.11.2018


Idag den 20 november infaller barnkonventionens dag. Under hösten har flertalet illavarslande rapporter om barns och ungas välmående i Finland publicerats. Riksdagsledamöterna Thomas Blomqvist och Anders Adlercreutz (SFP) ser med stor oro på utvecklingen.

- Barnfattigdomen har tredubblats och vart tionde barn i Finland lever idag i en familj med låga inkomster. Utvecklingen är verkligt oroväckande, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist

Problemen i taxitrafiken måste lösas

Skriven den . Publicerad i Insändare
Insändare i Västra Nyland och Hufvudstadsbladet 23.11.2018

Problem med att få taxi väcker debatt. Framför allt på glesbygden är tillgången till taxitjänster dålig. Många har problem med beställningen av taxiresor som subventioneras av Folkpensionsanstalten (FPA), väntetiderna är ofta långa och under vissa tider av dygnet kan det vara mer eller mindre omöjligt att få tag på en taxi. Problemen inom taxitrafiken är alltså uppenbara och det finns flera olika källor till problemen.

Den nya taxilagen ingick i en större reform av lagen om transportservice som trädde ikraft i somras. Den minskade regleringen inom taxibranschen. Syftet var att öka konkurrensen, förbättra tillgängligheten och få ned priset. Det är goda målsättningar. Att minska byråkratin och underlätta företagandet är fördelar i den nya lagen. Däremot vågade åtminstone inte jag lita på att den nya taxilagen skulle lösa problemen med tillgången på taxi på glesbygden. Det har den inte heller gjort, men nu bör de här problemen åtgärdas.

Blomqvist: Taxi måste finnas tillgängligt när man behöver den

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 9.11.2018

Efter den nya taxilagens ikraftträdande har det på många håll rapporterats om sämre tillgång till taxibilar och långa väntetider. Syftet med den nya taxilagen var att öka konkurrensen och på det sättet förbättra tillgängligheten och få ned priset. På många håll i landet verkar effekterna av den nya lagen ha blivit de rakt motsatta, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist som vill att regeringen nu analyserar och korrigerar bristerna i lagen.

- Många har problem med beställningen av taxiresor som ersätts av FPA. Kunderna måste kunna lita på att det finns taxin tillgängliga då när man behöver det, men så är det inte nu. Det är inte acceptabelt och de här problemen måste nu åtgärdas, säger Thomas Blomqvist.