• Blomqvist
  "Tillgången till vård på eget modersmål
  inom rimligt avstånd måste tryggas"
 • Blomqvist 1
  "Vi behöver ett
  trovärdigt försvar"
 • Blomqvist 2
  "Skattepolitiken ska stimulera sysselsättningen
  och uppmuntra till företagsamhet"
 • Blomqvist 3
  "Goda kommunikationer är en
  förutsättning för ett livskraftigt samhälle"
 • Blomqvist 4
  "Tillgången på rena inhemska livsmedel
  bör tryggas. För att det ska vara möjligt
  måste vi ha ett lönsamt jordbruk."

Läs och lär, det lönar sig

Skriven den . Publicerad i Funderingar
Kolumn i Västra Nyland 13.10.2017

Det mest grundläggande vi lär oss i skolan är att läsa och skriva. Finland har gått en lång väg från Mikael Agricola till ett utbildningens modelland med världens bästa grundskola. Den nationella litterära kulturen är rik och den har präglat modersmålsundervisningen i skolorna. Våra författare och skalder hyllas med flaggdagar. En av dem, Aleksis Kivi, har firats den här veckan. Idag slits inte Sju bröder eller Fänrik Ståls sägner på pulpetlocken, men frågan är om romaner, deckare och diktsamlingar oftare borde nötas i barnens händer.

Finlands resultat i Pisatesterna visar en svagt nedåtgående trend från toppnivån, och oroade lärare berättar om en sjunkande läskunnighet och läsförståelse hos unga i Finland. Varje år går omkring 6000 unga ut grundskolan med så svaga kunskaper att de inte klarar av att fylla i en ansökningsblankett – ett allvarligt problem i ett samhälle där självbetjäningstjänster på nätet är vardag.

Västnyländska riksdagsledamöter lobbar för en elektrifiering av Hangö-Hyvinge-banan

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 29.9.2017

Riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz (SFP), Thomas Blomqvist (SFP), Maarit Feldt-Ranta (SDP) och Joona Räsänen (SDP) har lämnat in en gemensam budgetmotion om anslag för elektrifieringen av Hangö-Hyvinge-banan. Riksdagsledamöterna betonar vikten av banans elektrifiering för hela Västnyland och kräver att det snabbt förverkligas.

Blomqvist: Mera pengar till reparationer och förbättringar av trafiknätet

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 29.9.2017

På fredag var sista dagen att lämna in ändringsförslag till regeringens budgetproposition för 2018. Thomas Blomqvist (SFP) är oroad för finansieringen för basväghållningen som redan länge visat ett oroväckande underskott. I sina budgetmotioner vill Blomqvist bl.a. öka anslagen för basväghållningen och byggandet av lättrafikleder i Nyland samt att trafiksäkerheten på riksväg 25 förbättras.
- Riksväg 25 är den mest betydande vägen för tvärgående trafik i Väst- och Mellannyland. Den har en stor mängd tung trafik och trafiksäkerheten är sämre än på andra huvudvägar. Det behövs mer anslag för att förbättra trafiksäkerheten. Beläggningsarbeten har gjorts i år, men riksväg 25 är fortfarande smal, ställvis slingrig och mörk, säger Blomqvist.