• Blomqvist
  "Tillgången till vård på eget modersmål
  inom rimligt avstånd måste tryggas"
 • Blomqvist 1
  "Vi behöver ett
  trovärdigt försvar"
 • Blomqvist 2
  "Skattepolitiken ska stimulera sysselsättningen
  och uppmuntra till företagsamhet"
 • Blomqvist 3
  "Goda kommunikationer är en
  förutsättning för ett livskraftigt samhälle"
 • Blomqvist 4
  "Tillgången på rena inhemska livsmedel
  bör tryggas. För att det ska vara möjligt
  måste vi ha ett lönsamt jordbruk."

Ministern lovar ingenting nytt

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 9.3.2018

Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att hålla vargstammen under kontroll och öka medborgarnas säkerhet? Det frågade SFP av regeringen i ett skriftligt spörsmål.

Nu svarar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C). Hur farlig vargen är för människan bedöms alltid från fall till fall, säger han.
Leppä konstaterar att under jaktåret 2017-2018 tillåter vargförordningen jakt på högst 53 vargar. Ministeriet anser att kvoten på 53 vargar erbjuder Finlands viltcentral tillräckliga möjligheter att hantera frågan. Förutom att Finlands viltcentral kan bevilja undantagstillstånd har polisen möjlighet att fatta beslut om att fördriva eller avlägsna vargar som orsakar hot, heter det i ministeriets svar.

Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist, som är första undertecknare till spörsmålet är inte helt nöjd med svaret.

Blomqvist: Regeringens tidtabell för vårdreformen är orealistisk

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 8.3.2018
Svenska folkpartiet

Regeringen presenterade på torsdagen lagförslaget för en vårdreform. Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist ser stora problem med reformen.

− Tidtabellen för reformen är helt orealistisk, mer tid behövs. Riksdagen kan inte driva igenom lagstiftningen före sommaren bara för att regeringspartierna börjar få kalla fötter. Det är betydligt viktigare att finländarna får en genomtänkt och väl avvägd lagstiftning än att reformen jäktas igenom, säger Thomas Blomqvist.

Händelserikt år i sikte

Skriven den . Publicerad i Funderingar
Kolumn i Västra Nyland 2.3.2018

Det här året har för min egen del kommit i gång med buller och bång. Litet oväntat meddelade vår tidigare ordförande Stefan Wallin att han inte längre står till förfogande och jag fick frågan om jag kan tänka mig att axla ansvaret som Svenska riksdagsgruppens ordförande. Jag är tacksam över förtroendet och ser fram emot ett intressant arbete. Den här valperioden har fört med sig nya utmaningar för vår riksdagsgrupp och vi har efter många års regeringsmedverkan nu fått lära oss att kritisera regeringen. I många frågor har regeringens politik varit en besvikelse och verkligen förtjänat kritik, bland annat nedskärningarna i utbildningen, språkförsöket, tingsrättsreformen och familjeledighetsreformen är exempel på dåliga förslag och beslut.

En av de viktigaste frågorna under den här våren är förslaget till ny spaningslagstiftning. Det är helt nödvändigt att vi förnyar den här lagstiftningen eftersom omvärlden tyvärr har förändrats så att våra myndigheter inte har tillräckliga redskap för att möta dagens hotbilder. Det är ändå viktigt att vi för en grundlig diskussion om hur lagarna ska ändras så att vi kan ge underrättelsemyndigheterna tillräckliga befogenheter samtidigt som vi slår vakt om individens integritetsskydd. Vi måste alltså gå en rätt krävande balansgång mellan å ena sidan effektiv övervakning och å andra sidan skydd för privatlivet. Riksdagen ska dessutom bedöma hur och enligt vilken tidtabell grundlagen ska ändras.