• Blomqvist
  "Tillgången till vård på eget modersmål
  inom rimligt avstånd måste tryggas"
 • Blomqvist 1
  "Vi behöver ett
  trovärdigt försvar"
 • Blomqvist 2
  "Skattepolitiken ska stimulera sysselsättningen
  och uppmuntra till företagsamhet"
 • Blomqvist 3
  "Goda kommunikationer är en
  förutsättning för ett livskraftigt samhälle"
 • Blomqvist 4
  "Tillgången på rena inhemska livsmedel
  bör tryggas. För att det ska vara möjligt
  måste vi ha ett lönsamt jordbruk."

SFP-gruppen om utrikesministerns förtroende: Soini har agerat i strid med Finlands linje

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 20.9.2018

– Minister Soini har fört fram sina egna privata åsikter på ett sätt som står i strid med Finlands utrikespolitiska linje, där kvinnors och flickors rättigheter är viktiga element. Det understryker gruppordförande Thomas Blomqvist (SFP).

På torsdagsförmiddagen föreslog fyra oppositionsgrupper – SDP, De Gröna, Vänsterförbundet och SFP – misstroende för utrikesminister Timo Soini till följd för hans agerande och uttalanden om aborträtten i olika länder.

– Som utrikesminister förväntas han företräda Finlands officiella linje. Även justitiekanslern har funnit skäl att klandra Soini för hans agerande, säger Blomqvist.

Blomqvist: Satsningar på utbildning är satsningar på framtiden

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 15.9.2018

Thomas Blomqvist och Svenska riksdagsgruppen är besviken på att regeringens budgetproposition för 2019 inte lovar behövliga tilläggssatsningar på utbildningen. SFP har under hela regeringsperioden lyft upp att regeringens nedskärningar i utbildningen är ohållbara och SFP har därför publicerat tio teser om utbildningen.

- Regeringen skulle nu, i och med budgeten för 2019, ha haft en sista chans att försöka korrigera sina nedskärningar i utbildningen, men det gör man inte. Regeringen blundar för det som är vår starkaste konkurrensfördel, nämligen vårt höga kunnande, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

Svenska riksdagsgruppen vill satsa på barnfamiljerna och kräver omedelbart ett stödpaket för jordbruket

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 27.8.2018

Svenska riksdagsgruppen

Partiordförande Anna-Maja Henriksson vill se en mer barnvänlig politik i Finland. Det underströk hon i sitt öppningsinlägg på Svenska riksdagsgruppens sommarmöte i Helsingfors på måndagen.

– Det finns ett akut behov av en familjepolitisk helhetsreform som har en positiv inverkan på barnfamiljernas vardag. Det behövs konkreta satsningar, inte tomma ord, säger Henriksson.

– SFP har i flera år framhållit att familjepolitiken behöver förnyas. Många partier talar också nu för en reform, men jag önskar att fler partier skulle vara mer progressiva och våga föreslå förbättringar trots att det kan krävas ekonomiska insatser i början.

I fråga om familjepolitiken väntar sig SFP inte mycket av den sittande regeringen, som i brist på handlingskraft rullat bollen till följande regering. Däremot förväntar sig riksdagsgruppen konkreta beslut från regeringens budgetmangling, som startar i morgon, vad gäller jordbrukskrisen, klimatpolitiken och utbildningen.

– Regeringen ska veta att ett krispaket för jordbruket bara är första hjälp efter den extremt torra sommaren. Vi måste lösa lönsamheten på sikt. Finansministeriets förslag till statsbudget bjuder tyvärr inte på några glädjeämnen. Regeringen måste komma med ett bättre förslag. Gårdarna har inte råd att vänta, sade riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist då han inledde sommarmötet.