Funderingar arkiv

I valet och kvalet

Skriven den .


Femtiofem dagar har förflutit sedan riksdagsvalet, och ännu har vi ingen regering. Den största orsaken till att det dragit ut på tiden är det omtumlande riksdagsvalet; ett val vars resultat varslade om att vägen till en regering inte skulle vara den lättaste.

Försvarsvilja

Skriven den .

En riksdagsperiod närmar sig sitt slut. På tisdagen klubbades de sista besluten av i plenum; veckan innan avslutades arbetet i utskotten. I mitten av riksdagsperioden behandlade vi den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen. Gällande landets försvar, var budskapet klart: ”den allmänna värnplikten är försvarets grundpelare”. Värnpliktsarbetsgruppen, ledd av Risto Siilasmaa, konstaterade för sin del att värnplikten är ”det kostnadseffektivaste sättet att producera Finlands försvarsförmåga.”

Med företagsamhet ska land byggas

Skriven den .

Välfärden måste skapas innan den fördelas. Men hur ska vi skapa den välfärd vi vill ha och samtidigt klara av att minska på den växande statsskulden? Det här är en stor fråga inför riksdagsvalet, och nästa riksdag och regering kommer att ha svåra beslut framför sig.

Jordbruk i tätorten

Skriven den .

I landets folkrikaste och folktätaste område finns också en och annan bonde, antagligen betydligt flera än vad många kanske tror. Faktum är att Nyland arealmässigt till stor del utgörs av landsbygd och skärgård; bördiga åkrar, växande skog och ett varierande och vackert landskap.

Bröd och vatten

Skriven den .

”Livsmedelssektorn är framtidens tillväxtbransch”. Så heter det i statsrådets redogörelse om livsmedelspolitiken som nästa vecka debatteras för andra gången i riksdagen.

Den främsta konkurrensfördelen som den finländska livsmedelsbranschen har är att våra livsmedel är av mycket hög kvalitet: goda, färska och hälsosamma. Det här skapar många möjligheter för tillväxt inom sektorn, då dagens konsumenter är alltmer hälso- och miljömedvetna. Detta i sig självt räcker ändå inte till – det krävs även en medveten satsning, både på statligt och privat håll, på den finländska livsmedelsproduktionen och hela matkulturen.

Budgettider

Skriven den .

Tio miljarder euro. Det är vad som skulle behövas för att iståndsätta vägnätet i Finland. För många av oss kommer det inte som en nyhet att det skulle behövas mera pengar till underhållet och förbättrande av våra vägar. Summan som vägforskaren Sakari Uimonen presenterade i tv-programmet ”Spotlight” på onsdagen visar ändå på ett krasst sätt hur mycket det faktiskt finns att åtgärda.

Nylands många ansikten

Skriven den .

På tisdagen diskuteras metropolpolitiken i riksdagen. Det är en möjlighet att fundera på hur framtidens metropol ska se ut, och hur en välfungerande huvudstadsregion kan gynna hela landet. Men det är också ett tillfälle att lyfta fram att det i närheten av metropolen finns områden som till en viss del har mera gemensamt med Kajanalands glesbygd, än huvudstadens asfaltsdjungel.