Funderingar arkiv

En sund själ i en sund kropp

Skriven den .

Som barn och också som ungdom trivdes jag bäst utomhus. Jag var konstant i farten och ville hela tiden ut och leka, idrotta eller vara med och hjälpa till i vårt jordbruk. Så är inte fallet med dagens barn och ungdomar. Av undervisningsministeriets projekt, ”Främjande av motion i skolan”, framkommer det att endast 50 procent av pojkarna och 40 procent av flickorna rör tillräckligt på sig. Den magiska gränsen går vid ungefär 12 års ålder – då de uppnår denna ålder minskar de ungas deltagande i idrottsverksamhet drastiskt.

Veckan då tågen stod stilla

Skriven den .

Sportlovsveckan 2010 bjöd på en ovälkommen aktivitet för många av oss; att vänta på tåget. Statistiken för hela veckan har varit dyster, men speciellt söndagen var en mörk dag för VR. Inom fjärrtrafiken var 39 avgångar inställda och 64 tåg var mer än en timme försenade, 16 av dem mer än tre timmar. Endast 19 procent av lokaltågen var mindre än tre minuter försenade. Själv fick jag tillbringa extra kvalitetstid på perrongen i Karis på onsdagen. Det första tåget dök aldrig upp, och följande tåg var 20 minuter försenat.

Säkerhet för alla

Skriven den .

Finland är ett land som upplevs som tryggt och säkert, men säkerheten är tyvärr ingen självklarhet. Hur bra människor uppfattar att säkerhetsnivån är, varierar dessutom beroende på vem, var och när man frågar.

Frågan om hur många nödcentraler vi ska ha, och var de ska vara placerade är igen en gång aktuell då regeringen går in för att verkställa beslutet om att antalet nödcentraler ska minska från 15 till 6. Målet med reformen är att garantera en bättre säkerhetsnivå för befolkningen.

Juletider

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 19.12.2009

Igår avslutades riksdagens höstsession med de sista budgetomröstningarna. Det är dags att blicka tillbaka på ett politiskt händelserikt år. I riksdagen har hösten fyllts av stora frågor, av vilka man t.ex. kan nämna regionförvaltningsreformen samt med den grundlagsprövningen i frågan om Karlebys områdestillhörighet. Andra stora frågor som varit uppe under året är bl.a. den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen, valfinansieringen, utlänningslagen, den militära krishanteringen och Afghanistan samt naturligtvis statsbudgeten.

Regionförvaltningsreformen behövs men bör följas upp

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 14.11.2009

Regionförvaltningsreformen är en av de största reformer som den sittande regeringen jobbat med och riksdagen röstade för lagförslaget i onsdags. Hela reformen är utmanande, mångdimensionell och väldigt omfattande. Som en helhetsbedömning kan man säga att den politiska styrningen är stark från de stora regeringspartiernas sida. I riksdagsbehandlingen fanns det vissa saker som inte kunde ändras trots att det enligt mig fanns sakliga argument för en ändring.

Ekenäs BB

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 17.10.2009

Få frågor har engagerat så många över parti- och språkgränserna, som just Ekenäs BB. För Raseborg har det varit en fråga som på ett konstruktivt sätt stärkt samarbetet i vår nya stad. Tillsammans har de förtroendevalda fört fram förslag på hur HNS kunde utveckla verksamheten vid Västra Nylands sjukhus. Det har från början varit klart att vi ger vårt fulla stöd för att förlossningsverksamheten i Ekenäs ska få fortsätta. Tyvärr har inte samma enighet rått i HNS-styrelse.

Statsbudgeten 2010

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 19.9.2009

Varje höst inleds riksdagsarbetet med behandlingen av följande års budget. Regeringens proposition anlände i början av denna vecka till riksdagen och finansministern samt övriga ministrar redogjorde för regeringens förslag. Riksdagsledamöterna har sedan också aktivt debatterat och kommenterat budgeten i plenum under hela veckan. Nu sänds förslaget till utskotten, den avgörande behandlingen sker i finansutskottet som ger sitt förslag till budget för 2010 i form av ett betänkande. I december röstar riksdagen sedan om hela budgetförslaget.