Funderingar arkiv

BB-rapporten

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 25.8.2009

Samtidigt som svenska riksdagsgruppen höll sitt sommarmöte i Östnyland publicerades HNS-rapporten om förlossnings-avdelningens framtid vid Västra Nylands sjukhus (VNS). På sommarmötet diskuteras alltid kommande budgetarbete i riksdagen, och andra aktuella politiska frågor. På mötet diskuterades därför naturligtvis de små förlossningsavdelningarnas framtid inom HNS , och speciellt Ekenäs-BB:s framtid. Riksdagen fattar inte beslut om vilka avdelningar som ska finnas vid vilket sjukhus, men för svenska riksdagsgruppen är det viktigt att grundläggande basservice finns tillgängligt nära, och att servicen ges på både svenska och finska. Därför tog riksdagsgruppen entydigt ställning för att förlossningsavdelningen ska hållas kvar vid sjukhuset i Ekenäs.

Sommar och trafik

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 25.7.2009

Nu i slutet av juli verkar den långa sommar som vi sett fram emot under vintern som alltför kort. Fastän många ännu har semester, och det fortfarande är ett par veckor kvar av barnens sommarlov, vågar jag redan säga att vi fått uppleva en sommar som vad vädret beträffar varit bättre än medeltalet. Dessutom kan vi ännu hoppas på lite sensommarvärme.

Balans i naturen

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 27.6.2009

Raseborgs sommarteater hade premiär för årets pjäs Djurgården i torsdags, och jag hade nöjet att vara inbjuden. Igen en gång har gänget på Raseborg lyckats sätta upp en bra pjäs, med mycket sång och musik. Årets föreställning är åtminstone innehållsmässigt en av de bästa pjäser jag sett uppföras på vår sommarteater. Man kan inte annat än både häpna och förfäras av den beskrivning av vad allt galet, ont och elakt vi människor kan hitta på.

EU-valet och den finlandssvenska rösten - vår röst

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 23.5.2009

Söndagen 7.6 väljer vi 13 nya finländska ledamöter till europaparlamentet i Bryssel men redan nästa veckas onsdag, 27.5, börjar förhandsröstningen som pågår till 2.6.


I det senaste europaparlamentsvalet år 2004 använde endast 41,1 % av finländarna sin rösträtt. Det var ändå en klar förbättring från år 1999 då endast 31,4 % tog sin till valurnorna. De som inte röstar motiverar det med att EU känns för avlägset och att deras röst inte blir hörd. Faktum är ändå att EU och framförallt europaparlamentet är närmare oss än vi många gånger kommer att tänka på. Besluten som fattas av våra europaparlamentariker har med din och min trygga vardag att göra.

Vad är viktigt?

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 18.4.2009

Den ekonomiska tillbakagång vi nu upplever, och allt vad den eventuellt för med sig oroar många av oss. Staten och de flesta kommuner skuldsätter sig för att klara sig ur krisen, och dessutom kan skatteförhöjningar, åtminstone i kommunerna, bli aktuella. Alltför ofta får vi höra om samarbetsförhandlingar, permitteringar och uppsägningar. Åtminstone i det här skedet är det i stort sett endast de som permitterats, sagts upp eller företagare vars företag går dåligt som drabbas. För den vars arbetslivs- eller allmänna livssituation inte förändrats har det inte blivit sämre tider. I många fall kan ekonomin för en enskild person i år vara bättre än i fjol, tack vare höjd lön, lägre skatt, låga räntor och lägre kostnader (p.g.a. den ekonomiska krisen). Ändå är jag säker på att de flesta av oss inom en snar framtid på sätt eller annat kommer att märka av den kraftiga tillbakagången i den globala ekonomin och i Finlands. Det kan handla om höjda skatter, både direkta och indirekta, moderata eller uteblivna löneförhöjningar, förhöjd pensionsålder, försämrad offentlig service etc.

Rädda välfärden genom arbete

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 14.3.2009

Den senaste tiden har regeringens initiativ om att höja pensionsåldern diskuterats livligt i massmedia och i riksdagen. Ibland har debatten spårat ur då det framförts att alla också sjuka och arbetsoförmögna måste stanna kvar i arbetslivet. Något sådant har aldrig någon tänkt och ännu mindre föreslagit. I princip har alla riksdagspartier liksom arbetsmarknadsorganisationerna redan länge varit överens om att tiden i arbetslivet måste förlängas. Det som man haft olika åsikter om är hur man ska nå detta mål.

Försvarsfrågor i fokus

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 17.2.2009

Regeringens försvars- och säkerhetspolitiska redogörelse har landat i riksdagen och behandlades i en remissdebatt förra veckan. Nu går den vidare till behandling i utskotten, bl.a. till försvarsutskottet där jag är medlem. Vi kommer att behandla redogörelsen under våren och innan sommaren ges det slutliga förslaget till riksdagen för avgörande behandling. Säkerhet innebär i dag mycket mera än bara ett fungerande militärt försvar men vi måste ändå vara beredda på en möjlig oväntad förändring i vår säkerhetsmiljö. Vi behöver därför upprätthålla ett trovärdigt nationellt försvar.