Funderingar arkiv

Trådlöst och digitalt

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 1.3.2008

TeliaSoneras beslut att avlägsna nätet med fasta telefonlinjer, berör hela 53 000 människor på glesbygden. TeliaSonera kan göra detta efter att lagen ändrades så att man inte längre behöver erbjuda fasta telefonförbindelser. Meddelandet att de fasta förbindelserna kommer att brytas har väckt en stor oro, vilket är både förståeligt och berättigat.

Kustbanan och annan kollektivtrafik

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 2.2.2008

Kollektivtrafiken berör och engagerar såväl politiker som medborgare. Det är bra. I synnerhet nu då vi söker olika lösningar för att minska koldioxid- och andra utsläpp. Två samlingspartistiska ministrar har under den gångna veckan uttalat sitt stöd för ett nytt spåralternativ på bekostnad av kustbanan mellan Åbo och Helsingfors via Karis. Man vill än en gång värma upp tanken på den s.k. ELSA-banan via Esbo, Salo och Lojo. Det handlar naturligtvis om politiska bedömningar, eftersom utredningar redan tydligt visat att satsningar på att förbättra kustbanan är ekonomiskt sett den bästa lösningen. Inte desto mindre är ministrarnas utspel oroväckande. Nu måste motkrafter mobiliseras.

Summering och en blick framåt

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 5.1.2008

Ett händelserikt år 2007 har just tagit slut. När jag tänker tillbaka på det gångna året var det för mig personligen ett mycket exceptionellt år. Riksdagsvalskampanjen var intensiv, slitsam men även givande. Mitt inval i riksdagen i valet den 18 mars förändrade mitt liv på ett genomgripande sätt. Arbetet i riksdagen har varit intressant och lärorikt. Så småningom har jag börjat känna mig hemma i granitborgen, och rutinerna börjar bli bekanta. Ändå inser jag att det ännu finns mycket att lära, om hur jag bäst kan driva viktiga frågor, och nå ett bra resultat. Samarbetet i svenska riksdagsgruppen har fungerat verkligt bra, och arbetet i åtminstone de utskott som jag är medlem i har varit konstruktivt och känts meningsfullt.