Funderingar arkiv

När tiden verkar stå stilla

Skriven den .

Samma dag som min förra kolumn publicerades, insjuknade jag oväntat. Överraskande sjukdomsfall kan leda till många nya insikter; i mitt fall ledde det åtminstone till ett nytt perspektiv på tiden. Plötsligt blev tiden lång.

Jag kan inte minnas när jag senast skulle ha tyckt att tiden gick för långsamt. Kanske som liten pojke då man räknade timmarna på julafton. De senaste 20 åren har jag i alla fall inte haft några problem med att få tiden att gå. Jag har haft privilegiet att aktivt få vara med i både lokal- och rikspolitiken, och det enda tidsrelaterade problemet har varit att tiden inte räckt till. En annan insikt är att om man inte sköter sin hälsa, kan man inte heller sköta någonting annat. Från och med nu får jag helt enkelt se till att det finns tid för regelbundna mattider, motion och vila i min kalender.

Lokala äpplen

Skriven den .

I slutet av augusti ordnades en stafett av ett lite annorlunda slag. På fem dagar cyklade man igenom halva Finland för att väcka uppmärksamhet kring närproducerad mat. Då stafettlagen anlände till Salutorget i Helsingfors, hade jag nöjet att ta emot en vädjan som överräcktes av Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund.

Initiativ & Ansvar

Skriven den .

Vad som möjligtvis låter som en bortglömd Jane Austen roman, är i detta fall två nyckelord för Finlands framtida utveckling. Jag talar om samspelet mellan statligt och kommunalt ansvar och initiativtagande privata aktörer.

Man behöver inte gå långt för att hitta två utmärkta exempel på det sistnämnda. De som denna heta sommar svalkat sig vid den kommunala badstranden Vikstranden i Tenala har kunnat se arbetet som pågår vid Vikstrandsvägen. Vägen förbättras på invånarnas eget initiativ. Bidraget från NTM-centralen var betydande, men det var det privata väglaget och deras driftighet som var avgörande. Ett annat lokalt exempel på företagsamhet är Optostart, som strävar efter att bygga ett öppet optiskt fibernätverk i Tenala och Bromarv. Föreningen identifierade en stor brist i sin hembygd, och beslöt sig för att försöka åtgärda den.

Sommarnöjen

Skriven den .

Sommaren bjuder inte bara på solsken, jordgubbar och lediga dagar. Det ordnas även en mängd förträffliga evenemang som kan berika vilken sommardag som helst. Oberoende av vädret.

En lördag i juni befann jag mig på Popkalaset, som efter en paus på åtta år igen en gång arrangerades i Ekenäs. Vädret var inte bara dåligt: det var uruselt. Men jag och mina två döttrar var inte ensamma i hällregnet. Tillsammans med dryga 4 000 andra stod vi och njöt av den goda musiken och fina stämningen.

Det rätta spåret

Skriven den .

På årets partidag fattade SFP många beslut som ska visa vägen för partiets kommande politik. I den allmänpolitiska debatten valde jag att lyfta fram en fråga som bokstavligen handlar om att hitta det rättat spåret, nämligen utvecklingen av vårt järnvägsnät. Frågan är aktuell inom Nylands förbund, där man utrett alternativa modeller för regionstrukturen inom området. Arbetet omfattar också Östnyland eftersom Östra Nylands förbund går samman med Nylands förbund fr.o.m. början av nästa år.

Jordnära lösningar

Skriven den .

Vårbruket kom igång sent i år. Länge var det för vått för att kunna bege sig ut på åkern. Det senaste halvåret har väderförhållanden flera gånger förorsakat fördröjningar av olika slag. På vintern gjorde den ovanligt rika snömängden att tågen stod stilla; nu på våren bjöd en vulkan på askmoln som stoppade flygtrafiken. Naturen är oberäknelig, och alla våra teknologiska uppfinningar till trots, får vi ibland finna oss i att leva på naturens villkor. Traktorn fick helt enkelt stå stilla tills åkrarna torkat upp.

Den svåra energifrågan

Skriven den .

Under vinterns och vårens lopp har journalister varit i tät kontakt med oss riksdagsmän gällande kärnkraft. Är vi för mera kärnkraft? Hur många tillstånd borde riksdagen bevilja? Jag har inte velat ge något svar innan jag sett regeringens förslag och motiveringarna till det. För mig har det varit rätt förvånande att så många haft sin inställning klar, trots att ingen t.ex. vetat hur mycket energi det är möjligt att producera med förnyelsebara energikällor.