Tal arkiv

Muntligt spörsmål om medling i vårdnadstvister

Skriven den .

Värderade herr talman! De familjerättsliga rättegångar som tyvärr alltför ofta följer på en skilsmässa kostar staten tiotals miljoner årligen, fick vi höra igår i en undersökning som publicerades. Jag skulle gärna vilja höra justitieministerns syn på om det skulle vara skäl att införa en obligatorisk medling i sådana här fall.

Principbeslut angående kärnkraften

Skriven den .

Värderade fru talman! Riksdagen har nu i ungefär två månader övervägt statsrådets principbeslut om kärnkraften. I debatten i dag har vi hört och kommer säkert att höra argument för och emot en tillbyggnad. Debatten är resultatet av ett intensivt arbete där rimligtvis alla argument för och emot kärnkraften kritiskt granskats och nu presenteras här i salen.

Fråga om kommun- och servicestrukturreformen

Skriven den .

Ärade herr talman, herra puhemies! Tässä on monessa puheenvuorossa nostettu esille, että on välttämätöntä, että palvelutuotantoa tehostetaan ja tuotantoa parannetaan asiakaslähtöisesti. Ja kuten tässä ministeri sanoi, tämä riippuu paljon kuntapäättäjien kyvystä ja halusta tehdä muutoksia, mutta kysyisin myös ministeriltä, onko tulossa ohjeita tai suuntaa näyttäviä ohjeita kunnille tai strategisia linjauksia siitä, miten tätä tuotantoa voisi parantaa, koska tämä on kyllä edellytys sille, että saadaan kuntatalous kuntoon. Ja sitten vielä myös, sitten kun rakenteita on vahvistettu ja tuotantoa tehostettu, niin kyllä se rahoitusjärjestelmän uudistaminen on kuitenkin myös välttämätöntä – että miten näette sen tulevaisuudessa olevan mahdollista?

Inlägg, statsrådets redogörelse om kommun- och servicestrukturreformen, 2.6.2010 

Gruppanförande om kommun- och servicestrukturreformen

Skriven den .

Värderade herr talman! Som i alla pågående processer gäller det också i reformen av kommun- och servicestrukturen att tillräckligt ofta påminna sig själv om vilket målet med reformen var och är. Det primära målet var inte att reducera antalet kommuner och sammanslå mindre kommuner till större. Målet var inte heller att nå omedelbara och snabba inbesparingar.

Debatt om kärnkraften

Skriven den .

Värderade herr talman! Det är viktigt att komma ihåg att energibeslutet inte bara handlar om kärnkraft. Det ambitiösa paket för förnybar energi som regeringen presenterat gör det möjligt för Finland att utvecklas till en föregångare inom den förnybara energisektorn. Tack vare satsningar på den gröna energin kommer tusentals arbetsplatser och investeringsmöjligheter att skapas. Det här är en utveckling som jag och vi inom svenska riksdagsgruppen stöder starkt.

Europeiskt stabiliseringspaket

Skriven den .

Värderade herr talman! Då vi gick med i Emu blev vi också beroende av vad de andra medlemmarna i unionen gör. Det här visste vi. Medlemskapet var frivilligt och noga genomtänkt. Trots att jag personligen då var kritiskt inställd till övergången till euro, i synnerhet när Sverige och de andra nordiska länderna stannade utanför, erkänner jag att Finland haft en stor nytta av att höra till den monetära unionen. Då vi nu valt vår väg ska vi inte vika undan för den första riktiga utmaningen vi möter.

Fråga om företagsamhet på landsbygden

Skriven den .

Värderade herr talman, arvoisa puhemies! Tässä on ollut hyvä kuulla, että maaseudun merkityksestä ollaan samaa mieltä, koski se sitten ruokatuotantoa, metsätaloutta tai uusiutuvan energian tuotantoa, ja koko maan kehitykselle se on tärkeä. Mutta kysyisin ministeriltä – olen aivan samaa mieltä siitä, että maatalouden osalta pitää saada parempia hintamarkkinoita – mitä voitaisiin tehdä, että pienimuotoisen toiminnan, esimerkiksi leipomo-, teurastamotoiminnan, toimintaedellytyksiä parannettaisiin? Sillä tavalla ehkä voitaisiin saada myös parempi hinta markkinoilta. Sitten vielä: mitä muita toimenpiteitä voisi ajatella, joilla edistetään monipuolisempaa elinkeinorakennetta maaseudulla?

Inlägg i responsdebatten om statsrådets landsbygdspolitiska redogörelse, 27.4.2010

  • 1
  • 2