Kalender

Kommande kommunalvalstillfällen

9.3. kl. 18.30                           SFP Karis temakväll: Trafikpolitik                Servicehuset, Karis 

10.3 kl. 13                               Svenska Seniorernas valtillfälle                   Ekenäs Bibliotek, Kvarnen

18.3                                        Torgevenemang i Ekenäs och Karis

18.3 kl. 14-17                          Bromarvs utveckling                                  Bromarv

22.3 kl. 18.30                          Valdebatt i Tenala                                      Höjdens skola, Tenala

25.3                                        Torgevenemang i Ekenäs och Karis

29.3 kl. 13-14.30                     Valdebatt                                                   Ekenäs gymnasium

1.4                                          Torgevenemang i Ekenäs och Karis

8.4                                          Torgevenemang i Ekenäs och Karis