Funderingar

Tiden gick snabbt

Skriven den .
Kolumn i Landsbygdens Folk 1.12.2017

Det här blir min sista kolumn i LF som ordförande för SLC Nyland. På några rader tänkte jag reflektera över vissa saker som hänt under den här tiden, och också göra ett försök att glänta på dörren till framtiden.

Å ena sidan tycker jag att 14 år är en lång tid, men å andra sidan kan jag konstatera att åren gått mycket snabbt. Det har hänt mycket under den här perioden, men samtidigt kan vi konstatera att utmaningen för det nyländska och finländska primärnäringarna är nästan densamma idag som 2003, nämligen en svag lönsamhet.

Katse kohti tulevaisuutta

Skriven den .
Kolumn i Centrum Balticums nyhetsbrev Pulloposti 30.11.2017

Hallituksen ja eduskunnan vuoropuhelu tulevaisuuden kehityksen suunnasta ja siitä, miten poliittisen päätöksenteon pitäisi vaikuttaa ja varautua haasteisiin, on suomalainen innovaatio. Tämän joka vaalikaudella käytävän vuoropuhelun koordinoijaksi eduskunta perusti laman jälkeen tulevaisuusvaliokunnan. Syvä taloudellinen matalasuhdanne lamaannutti yhteiskunnan kehityksen moneksi vuodeksi. 

Jälkiviisaana voi todeta, että taloudellinen taantuma olisi ollut ennakoitavissa. Päätöksenteosta puuttui kuitenkin silloin työkalu, jolla taloudellisen kehityksen suhdannemuutos olisi voitu tunnistaa ajoissa ja päätöksenteossa siihen varautua. Laman jälkeen politiikassa kaivattiin kykyä paremmin ennakoida edessä olevia haasteita niin varhaisessa vaiheessa, että niihin voidaan vaikuttaa, ja sillä tavalla välttää virheitä päätöksenteossa.

Det finns alternativ

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 17.11.2017

En riksdagsledamots veckoschema har i sin regelbundenhet en viss likhet med ett skolschema. Det är utskottsmöten på förmiddagen, och utskottsmöten och plenum på eftermiddagen. Hösten och våren är en hektisk tid, då timresursen för gymnastik blir allt för knapp för min del. Det varierande sakinnehållet på mötena och i plenum och alla andra möten som hör till vardagen gör dock det här jobbet både intressant och roligt. Ingen dag och vecka är den andra lik.

För vår grupp, liksom för de andra oppositionsgrupperna, är den här veckan en av de viktigaste under hela höstsessionen. Vi har presenterat och diskuterat våra alternativa budgetförslag s.k. skuggbudgetar i plenum. Det är en ypperlig möjlighet för oppositionen att visa på att det finns alternativ till regeringens politik.

Läs och lär, det lönar sig

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 13.10.2017

Det mest grundläggande vi lär oss i skolan är att läsa och skriva. Finland har gått en lång väg från Mikael Agricola till ett utbildningens modelland med världens bästa grundskola. Den nationella litterära kulturen är rik och den har präglat modersmålsundervisningen i skolorna. Våra författare och skalder hyllas med flaggdagar. En av dem, Aleksis Kivi, har firats den här veckan. Idag slits inte Sju bröder eller Fänrik Ståls sägner på pulpetlocken, men frågan är om romaner, deckare och diktsamlingar oftare borde nötas i barnens händer.

Finlands resultat i Pisatesterna visar en svagt nedåtgående trend från toppnivån, och oroade lärare berättar om en sjunkande läskunnighet och läsförståelse hos unga i Finland. Varje år går omkring 6000 unga ut grundskolan med så svaga kunskaper att de inte klarar av att fylla i en ansökningsblankett – ett allvarligt problem i ett samhälle där självbetjäningstjänster på nätet är vardag.

En ljus framtid för Västnyland

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 8.9.2017

Ibland kan man på basen av den offentliga diskussionen få den uppfattningen att det bara finns problem i Västnyland och att regionen håller på att förtvina. Det verkar vara lätt för oss västnylänningar att hitta problem, men kanske inte lika lätt att se möjligheterna. Därför är det viktigt att försöka tänka positivt.

Företagsamheten blomstrar med många småföretag, men det går bra också för de lite större företagen. Hangö hamns verksamhet går bra. Exporten och importen ökar, och hamnen har goda konkurrensförutsättningar. Hamnen expanderar och Koverhar hamnens potential utnyttjas bara delvis ännu. I Hangö får man nu också en förgrening till havskabeln med fiberoptik. Det här ger förhoppningsvis upphov till nya företagsetableringar och arbetstillfällen.

Möten mellan människor för framåt

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 4.8.2017

Nu och då slås jag av att saker som jag tror är självklara kanske inte är det för andra. Det oändliga flödet av information leder lätt till att man lever i en bubbla och att man tror att andra vet vad som händer i ens egen bubbla.  Det är hälsosamt att bli påmind om att det inte alltid är så. Under sommarledigheten har jag i flera intressanta diskussioner med olika människor konstaterat att det som jag tänker att "alla vet" inte nödvändigtvis är en allmän uppfattning. Det gäller mina och ibland också mitt partis politiska målsättningar, som kanske blivit oklart formulerade, eller åtminstone bristfälligt kommunicerade.