Funderingar

Vården och kommunerna

Skriven den .

Reformerna duggar tätt inom politiken. En av de mera omfattande reformerna som utlovats under denna regeringsperiod är kommunreformen, vilket även innefattar en reform av social- och hälsovården.

Reformen av social- och hälsovården kan kanske te sig som en teknokratisk övning; en strukturell reform som inte syns speciellt mycket i människors vardag. I själva verket handlar det om att trygga en likvärdig vård för alla runt om i landet.

Vårtecken

Skriven den .

En svala gör ingen sommar, men tillsammans med de traktorer som kommit ut på åkrarna är de ett säkert tecken på att våren verkligen hittat till våra nordliga breddgrader. För mig är vårbrukets start en av årets självklara höjdpunkter. Doften av nybearbetad jord, fåglarnas sång, vårens spirande grönska, och framförallt förväntningarna inför en ny växtsäsong gör den här tiden av året speciell.

Stämplad

Skriven den .

Efter presidentvalet i början av året var vi många som hoppades på att finländarna (be)visat att vårt samhälle de facto är öppet och tolerant. Vågen av intolerans och inskränkthet som svepte över oss i samband med riksdagsvalet verkade ha ebbat ut. Intrycket förstärktes ytterligare av att sannfinländarna under våren backat i opinionsmätningarna. Den senaste tidens händelser visar ändå att sannfinländarna – sitt sjunkande understöd till trots – fortfarande i många fall klarar av att sätta agendan i politiken.

Brott och straff

Skriven den .

Förra veckan nåddes vi av nyheten att en barnsexhärva uppdagats i södra Finland. Tio män misstänks ha antastat hundratals unga flickor på nätet.

Internet erbjuder oändliga möjligheter, men bland all information och underhållning lurar också potentiella faror. Som förälder känns det frustrerande att inte kunna garantera en trygg miljö på nätet för sina barn. Men man kan ogärna förbjuda användningen av internet bara för att det är omöjligt att veta vem och vad barnen kommer i kontakt med på webben. Den största skräcken är förstås att någon med ont uppsåt får kontakt med ens eget barn.

Krisberedskap

Skriven den .

De senaste veckorna har jag haft minutprogram. I alla fall varje måndag till torsdag, då Försvarshögskolans landsomfattande försvarskurs fyllt mina dagar. Det har varit en intressant och intensiv tid. Under kursens gång har vi fått ta del av högklassiga föreläsningar och besökt både företag, ministerier och andra inrättningar. Resultatet är en komprimerad men ändå överskådlig blick av hur Finlands krisberedskap är uppbyggd.