Pressmeddelanden

Regeringen tar inte de språkliga rättigheterna på allvar

Skriven den .
Pressmeddelande 19.6.2018

Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist anser att regeringen underpresterar när det gäller att trygga de språkliga rättigheterna i vård- och landskapsreformen.

– Det kan inte räcka med att ersätta ”i mån av möjlighet” med att landskapen ska främja att man får service på landskapets officiella språk, säger Blomqvist.

I regeringens bemötande till grundlagsutskottets utlåtande säger man beträffande de språkliga rättigheterna att landskapet ska främja att de tjänster man ansöker om, med kundsedeln eller den personliga budgeten, skulle finnas inom landskapet på alla officiella språk inom landskapet.

Blomqvist: Situationen för flickor i Afghanistan har förbättrats tack vare de internationella operationerna

Skriven den .
Pressmeddelande 12.6.2018
Svenska folkpartiet

Riksdagen höll på tisdagen en aktualitetsdebatt om utrikespolitiken. I sitt gruppanförande för Svenska riksdagsgruppen sade ordförande Thomas Blomqvist att SFP stöder förslaget om att utöka den finländska styrkan i Afghanistan till 60 personer.

− Finland har ett kunnande som vi kan bidra med för att öka säkerheten i det svårt sargade landet, sade Blomqvist.

Han påpekade att Afghanistan är Finlands största bilaterala utvecklingspartner, vilket har lett till resultat.

− Kvinnornas och särskilt flickor rättigheter har förstärkts på senare år. Spädbarnsdödligheten har minskat och 40 procent av barnen som börjar i skolan är flickor. Vi ser satsningarna på skolsektorn där flickors skolgång tryggas och kvinnors läskunnighet förbättras som viktiga, sade Blomqvist.

Adlercreutz och Blomqvist: Unga killars marginalisering måste tas på allvar

Skriven den .
Pressmeddelande 8.6.2018

Av 15–29-åringar är cirka fem procent marginaliserade och två tredjedelar av dem är pojkar.

– Marginaliseringen kan börja redan i grundskolan och en betydande orsak är känslan av ensamhet. Den sociala gemenskapen är mycket viktig för en växande ungdom. Däremot kan utanförskap starta en negativ spiral som är svår att ta sig ur.
Det säger SFP:s riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Thomas Blomqvist som efterlyser åtgärder för att motverka pojkars och unga mäns marginalisering.

Regeringen har misslyckats med att reformera arbetsmarknaden

Skriven den .
Pressmeddelande 8.5.2018

Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist anser att regeringen har misslyckats med att reformera arbetsmarknaden och föreslår därför misstroende mot regeringen.

− Finland behöver mer flexibilitet på arbetsmarknaden, men regeringen har misslyckats på den punkten. Att göra det möjligt att ingå lokala avtal skulle underlätta för småföretag att anställa fler människor, sade Thomas Blomqvist i tisdagens riksdagsdebatt om oppositionens interpellation.

Blomqvist: Finländarna sitter för mycket, satsningar på motion betalar sig tillbaka

Skriven den .
Pressmeddelande 28.4.2018

Thomas Blomqvist, riksdagsledamot och ordförande för Svenska riksdagsgruppen anser att det måste göras mer för att människor ska röra på sig. En färsk rapport från UKK-institutet visar att om samhället skulle satsa mer på motion och idrott kunde man spara upp till 3 miljarder euro i kostnader som olika sjukdomar och hälsoproblem förorsakar till följd av att människor sitter stilla alldeles för mycket och motionerar för lite.

− Det är bekymrande siffror från UKK-institutet. Finland måste satsa mer på motion. Det inte bara betalar sig tillbaka i euro och cent, det höjer också livskvaliteten. Dessutom är det mer realistiskt att förvänta sig stora inbesparingar genom att satsa på människors välbefinnande och förebyggandet av sjukdomar än genom förvaltningsreformer, säger Blomqvist.

Blomqvist: Alla delar av landskapet ska utvecklas på lika grunder

Skriven den .
Pressmeddelande 29.3.2018

I Finland har man länge varit enig om att en balanserad utveckling av regionerna är nödvändig, men nu när landskapsreformen ska genomföras kan det vara svårt att förverkliga tanken om en balanserad utveckling av hela landskapet. Det här är problematiskt för de invånare som bor utanför landskapens största städer, anser Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist.

- De kommande landskapen kommer ansvara för en stor mängd olika tjänster. För att alla delar av landskapet ska kunna utvecklas på lika grunder krävs att alla delar av landskapet och båda språkgrupperna är representerade i beslutsfattandet, säger Blomqvist.