Pressmeddelanden

Blomqvist: Regeringen måste göra mer för att tillgodose de språkliga rättigheterna

Skriven den .
Pressmeddelande 16.2.2018

Riksdagen behandlade regeringens språkberättelse. Den ger en bekymmersam bild av språkklimatet i Finland. Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist stod för gruppens inlägg i riksdagsdebatten.

− Det behövs en positivare attityd gentemot olika språkgrupper. Statsmakten med riksdagen och regeringen i spetsen bär ansvar för attitydklimatet i samhället. Nu måste vi på alla sätt främja ett positivare attitydklimat, sade Blomqvist i riksdagsdebatten.

En av de viktigaste slutsatserna i språkberättelsen är att bemötande på kundens eget språk är en viktig beståndsdel i en god och kvalitativ vård.

− Det här kan inte nog betonas, det handlar inte om några särskilda privilegier för svenskspråkiga utan om likvärdiga möjligheter, som är en del av god vård, säger Blomqvist.

Ingo och Blomqvist vill ha höjd dagpenning för beväringar och civiltjänstgörare

Skriven den .
Pressmeddelande 6.1.2018

Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo och riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) är bekymrade över beväringarnas usla ekonomiska situation. Beväringars dagpenning förändras i enlighet med tjänstgöringstiden så att man får 5,10 euro under de första 165 dygnen, 8,50 euro under det 166:e till det 255:e tjänstgöringsdygnet och 11,90 euro från det 256:e till det 347:e tjänstgöringsdygnet. Kvinnor får dessutom en persedelpenning på 0,50 €/dygn för anskaffning av sådan personlig utrustning som Försvarsmakten inte erbjuder.

Blomqvist: Det behövs mer satsningar på trafiknätet

Skriven den .
Pressmeddelande 19.12.2017

– I ett land som Finland med långa avstånd och en exportberoende industri är goda vägförbindelser en av förutsättningarna för ett fungerande samhälle och ekonomisk tillväxt. Satsningar på infrastruktur är i allra högsta grad också investeringar som gagnar det finländska näringslivet, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP).

Riksdagen har i dag röstat om kommunikationsministeriets huvudklass i budgetförslaget för nästa år. Regeringen har utökat kommunikationsministeriets budget, men tyvärr är det fortfarande inte tillräckligt för att minska reparationsskulden, anser Blomqvist.
Speciellt det lägre vägnätet är i dåligt skick och skulle behöva tilläggssatsningar.

Blomqvist: Framtidsutskottets betänkande innehåller många viktiga insikter om framtidens arbetsliv

Skriven den .
Pressmeddelande 13.12.2017

Riksdagens framtidsutskott har idag enhälligt godkänt betänkandet till den första delen av statsrådets framtidsredogörelse om en bred förståelse av förändringarna i arbetslivet.

- Framtidsutskottet har hört många experter för att få en så bred förståelse som möjligt om förändringarna i arbetet och framtidens arbetsliv. Betänkandet som vi nu har godkänt kommer att fungera som vägkost för behandlingen av den andra delen av statsrådets framtidsredogörelse, säger framtidsutskottets ordförande Thomas Blomqvist (SFP).

Blomqvist: Säkerheten i plankorsningarna måste förbättras

Skriven den .
Pressmeddelande 21.11.2017

Regeringen föreslår en komplettering av budgetpropositionen för 2018. I den ingår ett anslag på 2 miljoner euro för förbättringar av plankorsningar. Thomas Blomqvist (SFP) anser att det är bra att regeringen tar problemet med farliga plankorsningar på allvar och tilldelar resurser för konkreta åtgärder.

- Regeringen ger nu pengar till förbättring av säkerheten i plankorsningar, och det är bra, men det finns så många farliga plankorsningar att pengarna inte kommer att räcka till för att åtgärda dem alla. Arbetet för att förbättra trafiksäkerheten där väg och järnväg korsar varandra sker fortfarande för långsamt säger Blomqvist.

Västnyländska riksdagsledamöter lobbar för en elektrifiering av Hangö-Hyvinge-banan

Skriven den .
Pressmeddelande 29.9.2017

Riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz (SFP), Thomas Blomqvist (SFP), Maarit Feldt-Ranta (SDP) och Joona Räsänen (SDP) har lämnat in en gemensam budgetmotion om anslag för elektrifieringen av Hangö-Hyvinge-banan. Riksdagsledamöterna betonar vikten av banans elektrifiering för hela Västnyland och kräver att det snabbt förverkligas.