Pressmeddelanden

Regeringen har misslyckats med att reformera arbetsmarknaden

Skriven den .
Pressmeddelande 8.5.2018

Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist anser att regeringen har misslyckats med att reformera arbetsmarknaden och föreslår därför misstroende mot regeringen.

− Finland behöver mer flexibilitet på arbetsmarknaden, men regeringen har misslyckats på den punkten. Att göra det möjligt att ingå lokala avtal skulle underlätta för småföretag att anställa fler människor, sade Thomas Blomqvist i tisdagens riksdagsdebatt om oppositionens interpellation.

Blomqvist: Finländarna sitter för mycket, satsningar på motion betalar sig tillbaka

Skriven den .
Pressmeddelande 28.4.2018

Thomas Blomqvist, riksdagsledamot och ordförande för Svenska riksdagsgruppen anser att det måste göras mer för att människor ska röra på sig. En färsk rapport från UKK-institutet visar att om samhället skulle satsa mer på motion och idrott kunde man spara upp till 3 miljarder euro i kostnader som olika sjukdomar och hälsoproblem förorsakar till följd av att människor sitter stilla alldeles för mycket och motionerar för lite.

− Det är bekymrande siffror från UKK-institutet. Finland måste satsa mer på motion. Det inte bara betalar sig tillbaka i euro och cent, det höjer också livskvaliteten. Dessutom är det mer realistiskt att förvänta sig stora inbesparingar genom att satsa på människors välbefinnande och förebyggandet av sjukdomar än genom förvaltningsreformer, säger Blomqvist.

Blomqvist: Alla delar av landskapet ska utvecklas på lika grunder

Skriven den .
Pressmeddelande 29.3.2018

I Finland har man länge varit enig om att en balanserad utveckling av regionerna är nödvändig, men nu när landskapsreformen ska genomföras kan det vara svårt att förverkliga tanken om en balanserad utveckling av hela landskapet. Det här är problematiskt för de invånare som bor utanför landskapens största städer, anser Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist.

- De kommande landskapen kommer ansvara för en stor mängd olika tjänster. För att alla delar av landskapet ska kunna utvecklas på lika grunder krävs att alla delar av landskapet och båda språkgrupperna är representerade i beslutsfattandet, säger Blomqvist.

Ministern lovar ingenting nytt

Skriven den .
Pressmeddelande 9.3.2018

Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att hålla vargstammen under kontroll och öka medborgarnas säkerhet? Det frågade SFP av regeringen i ett skriftligt spörsmål.

Nu svarar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C). Hur farlig vargen är för människan bedöms alltid från fall till fall, säger han.
Leppä konstaterar att under jaktåret 2017-2018 tillåter vargförordningen jakt på högst 53 vargar. Ministeriet anser att kvoten på 53 vargar erbjuder Finlands viltcentral tillräckliga möjligheter att hantera frågan. Förutom att Finlands viltcentral kan bevilja undantagstillstånd har polisen möjlighet att fatta beslut om att fördriva eller avlägsna vargar som orsakar hot, heter det i ministeriets svar.

Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist, som är första undertecknare till spörsmålet är inte helt nöjd med svaret.

Blomqvist: Regeringens tidtabell för vårdreformen är orealistisk

Skriven den .
Pressmeddelande 8.3.2018
Svenska folkpartiet

Regeringen presenterade på torsdagen lagförslaget för en vårdreform. Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist ser stora problem med reformen.

− Tidtabellen för reformen är helt orealistisk, mer tid behövs. Riksdagen kan inte driva igenom lagstiftningen före sommaren bara för att regeringspartierna börjar få kalla fötter. Det är betydligt viktigare att finländarna får en genomtänkt och väl avvägd lagstiftning än att reformen jäktas igenom, säger Thomas Blomqvist.

Inget utrymme för risktagning i hälsovården – utlåtande från EU behövs

Skriven den .
Pressmeddelande 27.2.2018
Svenska folkpartiet

Svenska folkpartiet kommenterar oppositionens gemensamma uttalande om att regeringen bör ta in ett utlåtande om vårdreformen av EU-kommissionen så att kaos inte uppstår i fall av att reformen måste rivas upp.

− I en stor reform som vårdreformen, där alla finländares vård stöps om, är det synnerligen viktigt att vi från början vet att systemet kan godkännas av EU. Det finns inte utrymme för någon som helst risktagning i det här sammanhanget, påpekar SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.
Hon uppmanar regeringen att lyssna på landets experter på EU-rätt.

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist som leder Svenska riksdagsgruppen är bekymrad över tågordningen.

− Människornas vårdbehov måste sättas i första rummet. Med en så här omfattande reform måste regeringen åtminstone låta bli att med öppna ögon köra på grynnor som kan leda till kaos i vården, säger Thomas Blomqvist.