Pressmeddelanden

Blomqvist: Satsningar på utbildning är satsningar på framtiden

Skriven den .
Pressmeddelande 15.9.2018

Thomas Blomqvist och Svenska riksdagsgruppen är besviken på att regeringens budgetproposition för 2019 inte lovar behövliga tilläggssatsningar på utbildningen. SFP har under hela regeringsperioden lyft upp att regeringens nedskärningar i utbildningen är ohållbara och SFP har därför publicerat tio teser om utbildningen.

- Regeringen skulle nu, i och med budgeten för 2019, ha haft en sista chans att försöka korrigera sina nedskärningar i utbildningen, men det gör man inte. Regeringen blundar för det som är vår starkaste konkurrensfördel, nämligen vårt höga kunnande, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

Svenska riksdagsgruppen vill satsa på barnfamiljerna och kräver omedelbart ett stödpaket för jordbruket

Skriven den .
Pressmeddelande 27.8.2018

Svenska riksdagsgruppen

Partiordförande Anna-Maja Henriksson vill se en mer barnvänlig politik i Finland. Det underströk hon i sitt öppningsinlägg på Svenska riksdagsgruppens sommarmöte i Helsingfors på måndagen.

– Det finns ett akut behov av en familjepolitisk helhetsreform som har en positiv inverkan på barnfamiljernas vardag. Det behövs konkreta satsningar, inte tomma ord, säger Henriksson.

– SFP har i flera år framhållit att familjepolitiken behöver förnyas. Många partier talar också nu för en reform, men jag önskar att fler partier skulle vara mer progressiva och våga föreslå förbättringar trots att det kan krävas ekonomiska insatser i början.

I fråga om familjepolitiken väntar sig SFP inte mycket av den sittande regeringen, som i brist på handlingskraft rullat bollen till följande regering. Däremot förväntar sig riksdagsgruppen konkreta beslut från regeringens budgetmangling, som startar i morgon, vad gäller jordbrukskrisen, klimatpolitiken och utbildningen.

– Regeringen ska veta att ett krispaket för jordbruket bara är första hjälp efter den extremt torra sommaren. Vi måste lösa lönsamheten på sikt. Finansministeriets förslag till statsbudget bjuder tyvärr inte på några glädjeämnen. Regeringen måste komma med ett bättre förslag. Gårdarna har inte råd att vänta, sade riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist då han inledde sommarmötet.

Regeringen tar inte de språkliga rättigheterna på allvar

Skriven den .
Pressmeddelande 19.6.2018

Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist anser att regeringen underpresterar när det gäller att trygga de språkliga rättigheterna i vård- och landskapsreformen.

– Det kan inte räcka med att ersätta ”i mån av möjlighet” med att landskapen ska främja att man får service på landskapets officiella språk, säger Blomqvist.

I regeringens bemötande till grundlagsutskottets utlåtande säger man beträffande de språkliga rättigheterna att landskapet ska främja att de tjänster man ansöker om, med kundsedeln eller den personliga budgeten, skulle finnas inom landskapet på alla officiella språk inom landskapet.

Blomqvist: Situationen för flickor i Afghanistan har förbättrats tack vare de internationella operationerna

Skriven den .
Pressmeddelande 12.6.2018
Svenska folkpartiet

Riksdagen höll på tisdagen en aktualitetsdebatt om utrikespolitiken. I sitt gruppanförande för Svenska riksdagsgruppen sade ordförande Thomas Blomqvist att SFP stöder förslaget om att utöka den finländska styrkan i Afghanistan till 60 personer.

− Finland har ett kunnande som vi kan bidra med för att öka säkerheten i det svårt sargade landet, sade Blomqvist.

Han påpekade att Afghanistan är Finlands största bilaterala utvecklingspartner, vilket har lett till resultat.

− Kvinnornas och särskilt flickor rättigheter har förstärkts på senare år. Spädbarnsdödligheten har minskat och 40 procent av barnen som börjar i skolan är flickor. Vi ser satsningarna på skolsektorn där flickors skolgång tryggas och kvinnors läskunnighet förbättras som viktiga, sade Blomqvist.

Adlercreutz och Blomqvist: Unga killars marginalisering måste tas på allvar

Skriven den .
Pressmeddelande 8.6.2018

Av 15–29-åringar är cirka fem procent marginaliserade och två tredjedelar av dem är pojkar.

– Marginaliseringen kan börja redan i grundskolan och en betydande orsak är känslan av ensamhet. Den sociala gemenskapen är mycket viktig för en växande ungdom. Däremot kan utanförskap starta en negativ spiral som är svår att ta sig ur.
Det säger SFP:s riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Thomas Blomqvist som efterlyser åtgärder för att motverka pojkars och unga mäns marginalisering.

Regeringen har misslyckats med att reformera arbetsmarknaden

Skriven den .
Pressmeddelande 8.5.2018

Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist anser att regeringen har misslyckats med att reformera arbetsmarknaden och föreslår därför misstroende mot regeringen.

− Finland behöver mer flexibilitet på arbetsmarknaden, men regeringen har misslyckats på den punkten. Att göra det möjligt att ingå lokala avtal skulle underlätta för småföretag att anställa fler människor, sade Thomas Blomqvist i tisdagens riksdagsdebatt om oppositionens interpellation.