Thomas

Född:
15.1.1965

Familj:
Gift med Mia, tre barn: Fredrika, Ellinor och Oscar

Utbildning:
Student 1984 från Ekenäs Gymnasium, därefter studier vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet

Yrke:
Jordbrukare och företagare, riksdagsledamot sedan 2007.
Ordförande för Svenska riksdagsgruppen, medlem i försvarsutskottet

Övriga förtroendeuppdrag
• Fullmäktigeordförande i Raseborg 2009-
• Ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds fullmäktige 2018-
• Ordförande för Svenska Finlands Folkting 2015-
• Ordförande för Svenska Folkpartiets fullmäktige 2016-
• Styrelsemedlem i Andelsbanken Raseborg 2000-
• Medlem i VR:s förvaltningsråd 2015-
• Ordförande för Nylands svenska producentförbund 2004-2017
• Styrelsemedlem i Svenska lantbruksproducenternas centralförbund 2004-2017
• Styrelsemedlem i Nylands förbund 2009-2017
• Medlem i Svenska Finlands folkting (Suomenruotsalaiset kansankäräjät) 2008-2015 
• Ordförande för Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund 2009-2015
• Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 2005-2008
• Vice ordförande för Svenska Folkpartiet 2005-2007 


Fritidsintressen:
Samhällsfrågor, idrott, historia och litteratur