Kommunalval 2017

Thomas kandidatnummer i kommunalvalet är nummer 10

Valdagen är 9.4.2017
Förhandsröstning sker 29.3-4.4
För mer info om var du kan rösta, klicka här.