Viktiga frågor

Hela Nyland skall utvecklas

För mig är det viktigt att hela Nyland kan utvecklas. Goda kommunikationsmöjligheter är en förutsättning för ett livskraftigt samhälle. Det gäller såväl bygdevägar, huvudvägar, järnväg som fungerande bredbandsförbindelser. Tillgången till sjuk- och hälsovård på eget modersmål inom rimligt avstånd måste säkras då lagstiftningen inom social- och hälsovården förnyas.

Som familjefar anser jag att vårt samhälle ska byggas så att det är möjligt att kombinera ett rikt familjeliv med ett aktivt arbetsliv. Lika viktigt är det att vi satsar tillräckligt på utbildning, och att skolan ges tillräckliga resurser. För mig är också den äldre generationen en del av familjen. Samhället ska kunna garantera en god vård och omsorg för våra äldre.

Under nästa riksdagsperiod kommer skattepolitiken att vara en av de stora frågorna. Vår skattepolitik ska stimulera sysselsättningen och uppmuntra till företagsamhet. Det ska vara ett lockande alternativ att bli företagare. Jag vill vara med och skapa ett samhälle där det alltid lönar sig att arbeta. Utan en tillräckligt hög sysselsättning och ett blomstrande näringsliv finns det ingenting att fördela. Välfärden måste skapas innan den fördelas.

Finländarna vill äta inhemska livsmedel. För att det ska vara möjligt måste vårt lantbruk vara lönsamt. Närproducerad mat och småskalig produktion av bioenergi är nya miljövänliga möjligheter för vårt jordbruk. Skogen är fortfarande Finlands gröna guld. Skogssektorn sysselsätter många och ger stora exportintäkter. Skogs- och den övrig basindustrins verksamhetsförutsättningar bör tryggas.