Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Blomqvist besökte området för bostadsmässan i Lojo

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, besökte bostadsmässområdet i Hiidensalmi i Lojo på måndagen den 31 maj. Projektchef Mirka Härkönen och stadsdirektören Mika Sivula presenterade området för ministern.

Det är fint att Lojo får stå värd för bostadsmässan. Området är vackert och intressant och kommer säkert att locka många besökare, konstaterade Blomqvist.

Idag när nya bostadsområden planeras och byggs är det viktigt att beakta hållbar utveckling och Lojo visar att man vill vara en föregångare. Jämställdhetsministern gläds också åt att de olika boendeformerna på området främjar jämlikheten.

Helheten är väl genomtänkt. Det finns flera olika former av boende på området som gör det möjligt för människor med olika ekonomisk bakgrund att bo här. Något som också syns tydligt är att hållbarhetstänket beaktats genomgående i planeringen och byggandet av området. Jag hoppas andra kommuner tar modell av det som gjorts här, berömde Blomqvist.

Byggandet pågick ännu i flera av de 28 objekten på området. Under den en timme långa presentationsrundan fick ministern också ta en titt in i två av husen. Bostadsmässan i Hiidensalmi börjar den 9 juli och pågår till den 8 augusti.