Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Minister Blomqvist besökte Ingå hamn

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet besökte Ingå hamn på måndag 7 juni. Inkoo Shippings VD Thomas Bergman presenterade hamnens verksamhet och berättade om visionerna för framtiden. I träffen deltog också Ingås kommundirektör Robert Nyman och kommunstyrelseordförande Henrik Wickström.

Hamnen är specialiserad på att hantera och lagra torra bulkvaror. Över hamnen transporteras årligen ungefär en miljon ton gods.

Hamnen spelar en stor roll för lokala sysselsättningen och utvecklingen, och också internationellt för de projekt den möjliggör. Det är fint att se att hamnens verksamhet är i kraftig tillväxt och att det samtidigt finns ambitiösa framtidsplaner och potential, sade Blomqvist.

De smidiga hanterings- och lagringsmöjligheterna, lång erfarenhet och det fördelaktiga läget med goda sjöfarts- och vägförbindelser hör till hamnens konkurrensfördelar.

Här ser man också klart hur företagsamhet, och fungerande logistik och infrastruktur går hand i hand, konstaterade Blomqvist.