Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Samhället förändras när vi förändrar det – familjevårdsreformen är klar

Förslaget till familjevårdsreform godkändes i riksdagen på torsdag 8 december 2021. Det betyder att den nya modellen träder ikraft 1.8.2022.

Genom reformen moderniseras vårt familjeledighetssystem, på ett sätt som särskilt stöder ett mer jämställt föräldraskap och gör det lättare att förena arbete och familjeliv. I familjer med en mamma och en pappa sporras nu särskilt pappor till att ta ut en jämlik andel föräldraledighet. Det här främjar både barnets rättigheter, pappors möjlighet att delta i familjelivet och på sikt även jämställdheten på arbetsmarknaden. Idag använder finländska pappor bara en tiondel av föräldradagpenningen, vilket är betydligt mindre än i våra nordiska grannländer. Det är dags att vi kommer ikapp.

I och med reformen ska också alla barn behandlas jämlikt oavsett familjeform, vilket bättre beaktar mångfalden inom familjer. Det här är båda väldigt välkomna uppdateringar – och på tiden att de görs. Samtidigt står det klart att det ännu finns saker att förbättra. Det här arbetet fortsätter. Utöver lagen behöver vi bl.a. en attitydförändring i samhället och på arbetsmarknaden, för att komma åt osynliga hinder och diskriminering. Att värdesätta tid och omvårdnad av barn ska ligga i hela samhällets intresse.