Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Två besök till Åland i augusti och september

Jag gjorde två besök till Åland under loppet av några veckor i augusti och september. Den första resan var med anledning av ReGeneration 2030’s galakväll i Alandica Kultur och Kongress. ReGeneration Week är ett ungdomsevenemang som skapar en plattform för unga att diskutera med beslutsfattare och bidra med lösningar till en mer hållbar framtid.

Utöver galan bestod resans program av många möten, bl.a. ett möte med Ålands landskapsregerings nordiska samarbetsminister Annette Holmberg-Jansson och jämställdhetsministern Annika Hambrudd samt träffar med olika sakkunniga. Även Ålands riksdagsledamot Mats Löfström tog del i mitt program på Åland. Det blev många givande diskussioner om såväl jämställdhet, social- och hälsovård som utveckling- och hållbarhet.

Den 13-14 september sammanträdde de nordiska samarbetsministrarna i Mariehamn och då var jag på Åland igen. Att hålla mötet på Åland, som är en nordisk gränsregion var både rätt och viktigt nu när vi blickar framåt efter coronapandemin och vill förstärka och fördjupa det nordiska samarbetet. Vi måste ta lärdom av erfarenheterna från pandemitiden. Vårt mål är att Norden ska vara världens mest integrerade region, och då bör vi också gemensamt bereda oss på kommande kriser. De centrala ärendena under mötet var det Nordiska ministerrådets budget för 2022 och diskussion om nordiska gränshindrens tillstånd med Gränshinderrådet. Vi hade riktigt bra diskussioner både under mötet och utanför mötet.

Det är alltid trevligt att få besöka Åland i arbetets tecken och speciellt trevligt är det när det, som den här gången fanns tid att också umgås utanför mötesrummet. Ålands samarbetsminister Anette Holmberg-Jansson, som stod värd för vårt sammanträde, hade ordnat ett fint program åt oss mellan mötena, som inkluderade besök till Sälvstyrelsegården, Föglö, Smakbyn, Klobben och Carlsro badhotell. Tyvärr blev det bara snabbvisiter på de flesta ställena, men det lämnade också en lockelse att komma på nytt.