• Thomas Tack2019

Äldre bör kunna garanteras god vård

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 30.1.2019

De brister som nu uppdagats inom den privata sektorns äldreomsorg måste tas på största allvar.

- Det finns ingen ursäkt för vanvård inom äldreomsorgen. Det är helt nödvändigt att gå till botten med de missförhållanden som kommit fram nu senast hos Esperi Care. Äldre ska kunna känna trygghet dygnet runt, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist.

Det är samhällets uppgift att se till att de äldre får god vård, oberoende vem som ger vården.

- Vi ser att det för tillfället inte finns tillräckliga händer inom vården och vi måste uppmärksamma detta både inom de privata vårdbolagen som inom den kommunala vården. Alla har rätt till en god vård och trygg ålderdom.

Taxilagen bör korrigeras

Skriven den . Publicerad i Insändare
Insändare i Österbottens Tidning 21.1.2019

Insändarskribenten Simon Holmstedt (ÖT 15.1) frågar varför SFP stödde den nya taxilagen som visat sig vara problematisk.
Taxilagen godkändes i riksdagen som en del av en större trafikreform – lagen om transportbalken – som kommunikationsministeriet hade berett. Vår bedömning var att flera av reformåtgärderna var berättigade. Helheten bestod av cirka 70 olika förslag allt från användargränssnitt i datakommunikation till reglering av trafiktraktorer.

Den största allmänna diskussionen gällde ändå just taxibiten. Där fanns ett förändringsbehov bland annat eftersom den digitala utvecklingen höll på att springa förbi lagstiftningen. Trots en del dubier gällande just taxilagen röstade de flesta i gruppen för reformpaketshelheten, som inkluderade de cirka 70 olika lagförslagen. Som insändarskribenten säkert noterat röstade inte alla i gruppen för reformen.

Blomqvist om sexualbrotten: Konkret tilläggsbudget behövs som ger fler nätpoliser och bättre förebyggande åtgärder

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 15.1.2019

Det finns orsak att skärpa minimistraffen för sexualbrott, i synnerhet när det gäller brott som begåtts mot minderåriga. Det säger gruppordförande Thomas Blomqvist efter att riksdagsgrupperna på tisdagen enats om gemensamma linjer för att lugna läget.

- De brott som har begåtts nu senast i Uleåborg är fruktansvärda och helt oacceptabla. SFP har redan tidigare ansett att straffen för sexualbrott borde skärpas och vi har verkligen ingen orsak att ändra på vår uppfattning.

Blomqvist fick på gruppledarmötet stöd för sitt förslag om att regeringen borde konkret öka resurserna som stärker det förebyggande arbetet.

- Medborgarna är oroliga och därför behövs större satsningar på nätpoliser som kan förebygga brott och skydda barn och unga. Vi behöver socialarbetare som arbetar i den verklighet på nätet där barn och unga lever. Vi måste också fokusera på eftervården av våldtäktsoffren.