• Thomas Tack2019

Blomqvist: Enträget lobbande kan löna sig

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Riksdagsledamot Thomas Blomqvist känner sig nöjd med de 2,6 miljoner som man tilldelat Hangö-Hyvinge banan i Finansutskottets budgetförhandlingar.

- Elektrifieringen av Hangö-Hyvinge banan är något vi jobbat för länge och att man nu valt att tilldela 2,6 miljoner till projektet visar på att enträget lobbande verkligen kan ge resultat.

Blomqvist: Låt inte kompetenta taxichaufförer falla emellan!

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
För tillfället bereds en ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare. I utkastet föreslås bl.a. att körtillståndets övre åldersgräns på 70 år slopas. Enlig lagförslaget skulle det istället beviljas två år i sänder ifall personen fyllt 68 år och uppfyller kraven på hälsomässiga förutsättningar.

Blomqvist: Satsningar på infrastruktur är satsningar på tillväxt

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 27.9.2013

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) lämnade idag in sex budgetmotioner till riksdagen, varav fyra rör satsningar på infrastruktur.  Blomqvist motionerar om ett ökat anslag på 10 miljoner för Riksväg 25 och sammanlagt 6,1 miljoner för basvägnätet i Nyland som innehåller allt från beläggning av vägar till byggande av lättrafikleder.