• Blomqvist 2

Svenska riksdagsgruppen: Lös problemen eller avskaffa Landsbygdsverket

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 3.3.2016

- Landsbygdsverkets oförmåga att sköta sina uppgifter orsakar extra kostnader på många gårdar, och slår hårt mot den enskilda bonden. Räkningar förfaller, låneräntor ökar i mängd, straffräntor tillkommer och tjänster kan inte upphandlas. Situationen blir definitivt inte bättre av att år 2015 för lantbrukets ekonomiska resultat varit ett av de sämsta någonsin. Samtidigt uppvisar myndigheterna en total avsaknad av flexibilitet då det kommer till misstag, förseningar etc. från böndernas sida. Så här kan det bara inte fortsätta. Nu hoppas vi att minister Tiilikainen på allvar ska ta itu med problemen, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist

Sportlovet behövs

Skriven den . Publicerad i Funderingar
Kolumn i Västra Nyland 26.2.2016

Under den pågående veckan har skoleleverna i Nyland sportlov. År 1933, för drygt 80 år sedan, blev sportlovet obligatoriskt i hela Finland. Grankulla samskola sägs ha varit först med sportlovstraditionen då de, på initiativ av dåvarande rektor Magnus Hagelstam, höll sportlov 1927. Han ville ge eleverna möjlighet att vistas utomhus i vintervädret, önskade att skolan satsar mycket på idrott och ansåg att god fysisk kondition gjorde gott för eleverna.

Jag håller med Hagelstam, god fysisk kondition är mycket viktigt. Och inte enbart för barn och unga, utan för alla människor. I dag är sportlovet, och att skoleleverna uppmuntras att röra på sig, viktigare än någonsin. En oroväckande stor andel av de unga rör nämligen på sig för lite. Enligt undervisningsministeriet motionerar endast 30 procent av femteklassisterna tillräckligt och av niondeklassisterna bara var tionde. Föräldrarna, kommunerna, föreningarna och skolorna har en avgörande roll i att de unga får sunda motionsvanor.

Feldt-Ranta och Blomqvist ordnar diskussionstillfälle om tågtrafiken

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Ändrade tågtidtabeller, indragningen av Y-tåget, och nu senast biljettprissättningen, har väckt mycket diskussion bland invånare och pendlare i Västnyland. Riksdagsledamöterna Maarit Feldt-Ranta (SDP) och Thomas Blomqvist (SFP) ordnar ett öppet diskussionstillfälle om tågtrafiken. Representanter från VR och kommunikationsministeriet är inbjudna för att svara på frågor.

- Människor är dagligen i kontakt med oss och uttrycker sin oro och ilska över försämringarna i kollektivtrafiken. Människor har rätt att få svar på sina frågor, konstaterar Feldt-Ranta och Blomqvist.

Diskussionstillfället ordnas torsdagen den 18.2 kl. 18.30 på restaurang Socis i Karis.

Tilläggsinformation:
Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta: 050 512 2544
Riksdagsledamot Thomas Blomqvist: 050512 1776