• Thomas Tack2019

Håll fanan högt

Skriven den . Publicerad i Funderingar
På tisdagen marscherade försvarsmakten in i Raseborg. Fanfesten till ära bjöd försvaret upp till folkfest, och stadens invånare slöt upp i stora skaror. Fanfesten visar på det grundmurade understödet för vårt lands försvar. Försvarsviljan är erkänt hög, och ett trovärdigt försvar ses som vår gemensamma angelägenhet.

Maktfördelningen bygger på förtroende

Skriven den . Publicerad i Insändare
Eftersom tre kolleger i Raseborgs fullmäktige framfört kritiska synpunkter med anledning av min insändare i VN den 16 maj, ska jag försöka utveckla och förtydliga mitt resonemang.

Peter Björklöf frågar (VN 22.5) vad jag sade i mitt slutanförande på fullmäktigeseminariet den 9 mars. I min förra insändare försökte jag klargöra vad jag sade om maktfördelningen mellan kommunens förtroendeorgan. Om mitt minne inte sviker, anförandet hölls fritt utan papper och inget protokoll fördes vid tillfället, så talade jag dessutom om ansvar, förtroende och indirekt makt.

Närdemokrati i Västnyland

Skriven den . Publicerad i Insändare
I Västra Nyland den 30.5 ingick en artikel som tyvärr lätt ger en felaktig bild av min inställning till närdemokrati överlag, och Raseborgs närdemokratiprojekt mera specifikt.

Artikeln baserar sig på en rapport gjord av Magma och Kommunförbundet. På basen av att rapportens författare tolkat att jag är ”inne på samma linje" som stadsdirektören då jag "ser kommunalvalet som medborgarnas sätt att påverka", kan man rimligtvis inte dra den slutsatsen att jag skulle vara negativt inställd till närdemokrati.