• Blomqvist 2

Kollektivtrafik på räls

Skriven den . Publicerad i Funderingar
Kolumn i Västra Nyland 4.9.2015

Kollektivtrafiken berör och engagerar såväl politiker som medborgare. Nyligen har vi kunnat läsa hur VR planerar effektivera sin verksamhet men också minska sin service. Det här betyder för kustbanans del indragna turer redan från och med slutet av oktober. Det är naturligtvis bra och helt nödvändigt att VR ser över sin verksamhet och blir mera konkurrenskraftiga, men att man också ser sig tvungen att minska serviceutbudet är illa.

Förbättra kustbanan

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 26.8.2015

Blomqvist och Adlercreutz lämnade in skriftligt spörsmål

SFP:s riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Thomas Blomqvist kräver i ett skriftligt spörsmål att regeringen redogör för dess planer för kustbanan.

EU har startat ett trafikprojekt och reseverat ca 26 miljarder euro för att utveckla stambansnätet i Europa, till vilket sträckan mellan Helsingfors och Åbo hör. I och med detta har även ett nybygge av en höghastighetsbana mellan Esbo-Lojo-Salo lyfts fram.

Ledamöterna har svårt att se fördelarna i något nybygge, utan vill hellre se investeringar i att förbättra den redan existerande infrastrukturen.  Enligt Trafikverkets utredningar skulle en ny investering i en höghastighetsbana mellan Esbo-Lojo-Salo kosta 1,5 miljarder euro, medan passagerarmängderna i området är för små för att göra projektet lönsamt.

- Varken behov eller lönsamhet talar för en höghastighetsbana, säger Blomqvist. Det finns inte någon hållbar grund för ett dyrt nybygge av den storleksklassen. De EU-medel som finns tillgängliga borde istället användas för att förbättra den befintliga kustbanan.

Enligt den trafikpolitiska redogörelsen från år 2012 ska satsningar på befintlig infrastruktur föredras framom att bygga nytt. En satsning på kustbanan skulle vara i linje med denna princip.

- Tusentals västnylänningar pendlar till metropolområdet varje dag. Kustbanan knyter ihop hela regionen och är viktig både för privatpersoner och för företag, understryker Adlercreutz. Det är avgörande att kunna erbjuda pålitliga, effektiva och miljövänliga trafikförbindelser i regionen. Kommunerna har länge uppmanats att bygga kring kustbanan. Då måste staten också förbinda sig till att underhålla och utveckla den.

- Genom att investera i kustbanan kunde trafiken förbättras och förseningarna minska genom relativt enkla medel, exempelvis genom att bygga ut dubbla spår. Detta vore en värdefull investering i en av södra Finlands viktigaste leder, avslutar Adlercreutz och Blomqvist.

Vi har inte råd att glömma

Skriven den . Publicerad i Funderingar

Kolumn i Västra Nyland 31.7.2015

Det var meningen att den här kolumnen skulle handla om sommarens väder och dess påverkan på semesteraktiviteter och jordbruksgrödor. En Facebookuppdatering av en riksdagskollega gjorde att jag bytte ämne.

Riksdagsledamot Immonen får naturligtvis tycka och skriva vad han vill. Men det får inte bli oemotsagt när någon tycker sig ha rätt att definiera vem som är tillräckligt finländsk eller annars tillräckligt bra. Allra minst om den personen sitter i Finlands riksdag och dessutom representerar ett regeringsparti. Jag är glad över att så många så tydligt reagerat och tagit ställning för ett öppet, jämlikt och frisinnat Finland. Det är ett sådant land jag vill leva i och som jag vill att mina barn får växa upp i.