• Blomqvist 2

Blomqvist: Beakta det nyländska skogsbruket i landskapsplanen!

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande

I sitt öppningsanförande på seminariet om skogsbruk i metropolområdet betonade riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) vikten av att trygga verksamhetsförutsättningarna för ett aktivt skogsbruk i Nyland. Blomqvist underströk att skogsbruket fortfarande är en mycket betydelsefull näring, och att det är viktigt att vi sköter om våra ekonomiskogar för att kunna garantera en effektiv produktion.