• Blomqvist 2

Blomqvist: Nödcentralernas service på svenska bör tryggas

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Nödcentralernas kompetens att betjäna medborgare på såväl finska som svenska har länge varit ett diskussionsämne. Trots det dyker det fortsättningsvis upp situationer då betjäningen på svenska inte har fungerat. I ett spörsmål till regeringen frågar riksdagsledamot Thomas Blomqvist hur den ämnar trygga den svenska servicen.

Gestrin och Blomqvist: Slaget är vunnet men kriget är inte över

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
För en vecka sedan fattade Kommunikationsministeriet beslut om att närtågtrafiken på kustbanan kommer att få fortsätta åtminstone fram till 2015. Det är glädjande att Kommunikationsministeriet insett värdet av närtågtrafiken, samtidigt är det nu viktigt att tänka på hur trafiken ska se ut på lång sikt. I ett skriftligt spörsmål frågar riksdagsledamöterna Christina Gestrin och Thomas Blomqvist regeringen hur den tänker utveckla kustbanan efter 2015.

Gestrin och Blomqvist gläder sig åt Kommunikationsministeriets beslut

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Kommunikationsministeriet meddelade under eftermiddagen att man inte omfattar VR:s förslag om att begränsa närtågtrafiken till sträckan Helsingfors-Sjundeå. Riksdagsledamöterna Christina Gestrin och Thomas Blomqvist ser nårtågtrafiken längs kustbanan som en livsviktig del av Västra Nyland och är mycket nöjda med ministeriets beslut.