• Blomqvist 2

Blomqvist: Enträget lobbande kan löna sig

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Riksdagsledamot Thomas Blomqvist känner sig nöjd med de 2,6 miljoner som man tilldelat Hangö-Hyvinge banan i Finansutskottets budgetförhandlingar.

- Elektrifieringen av Hangö-Hyvinge banan är något vi jobbat för länge och att man nu valt att tilldela 2,6 miljoner till projektet visar på att enträget lobbande verkligen kan ge resultat.

Blomqvist: Låt inte kompetenta taxichaufförer falla emellan!

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
För tillfället bereds en ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare. I utkastet föreslås bl.a. att körtillståndets övre åldersgräns på 70 år slopas. Enlig lagförslaget skulle det istället beviljas två år i sänder ifall personen fyllt 68 år och uppfyller kraven på hälsomässiga förutsättningar.