• Blomqvist 2

Blomqvist: Satsningar på infrastruktur är satsningar på tillväxt

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 27.9.2013

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) lämnade idag in sex budgetmotioner till riksdagen, varav fyra rör satsningar på infrastruktur.  Blomqvist motionerar om ett ökat anslag på 10 miljoner för Riksväg 25 och sammanlagt 6,1 miljoner för basvägnätet i Nyland som innehåller allt från beläggning av vägar till byggande av lättrafikleder.

Håll fanan högt

Skriven den . Publicerad i Funderingar
På tisdagen marscherade försvarsmakten in i Raseborg. Fanfesten till ära bjöd försvaret upp till folkfest, och stadens invånare slöt upp i stora skaror. Fanfesten visar på det grundmurade understödet för vårt lands försvar. Försvarsviljan är erkänt hög, och ett trovärdigt försvar ses som vår gemensamma angelägenhet.

Maktfördelningen bygger på förtroende

Skriven den . Publicerad i Insändare
Eftersom tre kolleger i Raseborgs fullmäktige framfört kritiska synpunkter med anledning av min insändare i VN den 16 maj, ska jag försöka utveckla och förtydliga mitt resonemang.

Peter Björklöf frågar (VN 22.5) vad jag sade i mitt slutanförande på fullmäktigeseminariet den 9 mars. I min förra insändare försökte jag klargöra vad jag sade om maktfördelningen mellan kommunens förtroendeorgan. Om mitt minne inte sviker, anförandet hölls fritt utan papper och inget protokoll fördes vid tillfället, så talade jag dessutom om ansvar, förtroende och indirekt makt.