• Blomqvist 2

Utredningar och fusioner

Skriven den . Publicerad i Insändare

Som svar på Bertel Sundmans fråga i lördagens tidning (VN 23.3), kan jag konstatera att min kommentar beträffande omintetgjorda kommunfusioner var på en allmän, nationell nivå. Utredningsgruppens förslag gällande anordnandet av social- och hälsovården skulle ha förhindrat flera av de kommunsammanslagningar som lyfts fram och diskuterats under den senaste tiden.

Blomqvist: Beakta det nyländska skogsbruket i landskapsplanen!

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande

I sitt öppningsanförande på seminariet om skogsbruk i metropolområdet betonade riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) vikten av att trygga verksamhetsförutsättningarna för ett aktivt skogsbruk i Nyland. Blomqvist underströk att skogsbruket fortfarande är en mycket betydelsefull näring, och att det är viktigt att vi sköter om våra ekonomiskogar för att kunna garantera en effektiv produktion.