• Blomqvist 2

Lokalt är smart

Skriven den . Publicerad i Insändare

Lokalt producerad mat har en stor potential både för konsumenter och producenter. Närproducerad mat är ett miljövänligt val som stöder den regionala ekonomin. Närmatens trumfkort är den korta och transparenta livsmedelskedjan; konsumenterna vet verkligen vad de köper. Hästköttsskandalen som nyligen rasade runtom i Europa visade att det finns brister i uppföljningen inom den multinationella matindustrin. Framförallt visade skandalen hur viktigt det är att livsmedel är tydligt och korrekt märkta. Som konsumenter måste vi kunna veta vad vi köper, och vi måste kunna lita på att det som står på förpackningen är korrekt.

Utredningar och fusioner

Skriven den . Publicerad i Insändare

Som svar på Bertel Sundmans fråga i lördagens tidning (VN 23.3), kan jag konstatera att min kommentar beträffande omintetgjorda kommunfusioner var på en allmän, nationell nivå. Utredningsgruppens förslag gällande anordnandet av social- och hälsovården skulle ha förhindrat flera av de kommunsammanslagningar som lyfts fram och diskuterats under den senaste tiden.

Blomqvist: Beakta det nyländska skogsbruket i landskapsplanen!

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande

I sitt öppningsanförande på seminariet om skogsbruk i metropolområdet betonade riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) vikten av att trygga verksamhetsförutsättningarna för ett aktivt skogsbruk i Nyland. Blomqvist underströk att skogsbruket fortfarande är en mycket betydelsefull näring, och att det är viktigt att vi sköter om våra ekonomiskogar för att kunna garantera en effektiv produktion.