• Blomqvist 2

Bra att naturvärden och jaktmöjligheter tryggas i nyländska skyddsområden

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
– Jag gläder mig över att beslutet om nya naturskyddsområden i Nyland kombinerar skydd av naturvärden med fortsatta möjligheter till jakt, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Införandet av skyddsområden hjälper till att trygga värdefulla nyländska naturvärden, samtidigt som en fortsatt jakt fyller en viktig funktion med tanke på trafiksäkerhet, naturens mångfald och rekreation.

Statsrådet har i dag beslutat inrätta 29 naturskyddsområden på statsägd mark i Nyland. Den totala arealen är 5 883 hektar, av vilka 5 099 hektar landområden och  784 hektar vattenområden. Genom miljöministeriets förordning ska ytterligare 2300 hektar fredas.

Nordens dag – alla dagar

Skriven den . Publicerad i Funderingar
Kolumn i Västra Nyland  26.3.2021

På tisdagen firade vi Nordens dag. I år innehar Finland ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Det här året firar vi även ministerrådets 50-årsjubileum. Under dagen stod de nordiska flaggorna i topp, och dagen uppmärksammades med olika virtuella evenemang, liksom en synlighetskampanj i fem städer runtom i Finland. I Helsingfors har spårvagnar spridit det nordiska budskapet och statsrådsborgen lystes upp i de nordiska flaggornas färger.
 

Viktigt att aktivt främja det nordiska samarbetet

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande

Idag firar vi Nordens dag. Den 23 mars 1962 var datumet då de nordiska länderna undertecknade Helsingfors-avtalet, vilket fortfarande ligger till grund för både det parlamentariska samarbetet och samarbetet regeringarna emellan. Nordens dag är ett tillfälle att fira den nordiska samhörigheten och de nordiska ländernas nära samarbete. Under det gångna året har följderna av coronapandemin ändå väckt frågor kring det nordiska samarbetet.
 
- Det står klart att covid-19 varit en utmaning även för det nordiska samarbetet. Det senaste året har varit en påminnelse om att inget kan tas för givet och att vi hela tiden aktivt ska arbeta för att förbättra och fördjupa det nordiska samarbetet, konstaterar Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.