• Thomas Tack2019

De behövs framtidsinvesteringar

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 29.9.2019

- För att ett samhälle ska vara verkligt framgångsrikt krävs investeringar i framtiden. Satsningar på utbildning och speciellt forskning och innovation stärker vårt samhälle och ger oss bättre förutsättningar att tackla de utmaningar, som vi står inför. Regeringens satsningar på människors kunnande är därför välkomna, säger ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist.

- En annan viktig framtidssatsning är förnyelsen av familjeledigheterna. Samhället och familjerna gynnas av att båda föräldrar jämställt ges bättre förutsättningar att vara delaktiga både i arbets- och familjeliv, säger Blomqvist.

Tillsammans är vi starkare

Skriven den . Publicerad i Funderingar
Kolumn i Västra Nyland 13.9.2019

Frihet, jämställdhet, öppenhet, hållbarhet och likabehandling är bara några av de värderingar vi kan säga kännetecknar Norden. Det är de här värderingarna i kombination med starkt förtroende som utgör grunden i det nordiska välfärdssamhället, och som gjort det lätt att samarbeta för de nordiska länderna. Det nordiska samarbetet är etablerat inom såväl civilsamhället och kulturen som inom politiken och näringslivet.

För Finlands utveckling har det varit och är viktigt att ha ett tätt samarbete med samhällen som liknar vårt eget. Finland är en starkare aktör internationellt och inom EU tillsammans med de övriga nordiska länderna. Det nordiska samarbetet ger oss också bättre förutsättningar att tackla de stora övergripande utmaningarna som t.ex. kampen mot klimatförändringen. Finlands tvåspråkighet och det svenska i vårt land mår bra i den nordiska gemenskapen.

Tal på Raseborg Pride

Skriven den . Publicerad i Tal
Tal på Raseborg Pride 7.9.2019

Bästa deltagare i Raseborg Pride,

Parhaat osallistujat Raaseporin Pride:in

Som minister för nordiskt samarbete och jämställdhet är jag väldigt glad över att civilsamhället så tydligt tar ställning för jämlikhet, som ni gör här idag. Som raseborgare är jag oerhört stolt över att vi har en Pride-parad i just min egen hemkommun och att det så tydligt ges utrymme för kärlek och mångfald.