• Blomqvist 2

Regeringens massiva stödpaket är både välkommet och nödvändigt

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 20.3.2020

- För att dämpa de negativa ekonomiska följdverkningar som coronaviruset orsakar, har vi i dag i regeringen fattat ett viktigt beslut om ett aldrig tidigare skådat stödpaket. Regeringens beslut innebär en satsning på 15 miljarder euro och tillsammans med andra statliga åtgärder från Finlands Bank, Finnvera och Finansinspektionen stiger det statliga stödpaketet till ungefär 50 miljarder, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

I paketet ingår konkreta åtgärder som hjälper alla företagsformer och åtgärder som tar sikte på att förhindra att företag går i konkurs och åtgärder med vilka vi bekämpar en massarbetslöshet.

Raaseporin sairaalaa tarvitaan

Skriven den . Publicerad i Funderingar
Kolumni Etelä-Uusimaassa 19.3.2020

Raaseporin sairaalan yhteispäivystyksen tulevaisuus näyttää epävarmalta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) on laatinut asiasta raportin ja HUS:n hallitus tulee käsittelemään ja päättämään asiasta kevään aikana. Ilman yhteispäivystystä Raaseporin sairaalassa ei voida suorittaa nukutusta vaativia leikkauksia tai tarjota erikoissairaanhoidon päivystystä. Tämä heikentäisi ratkaisevasti sairaalan toimintaedellytyksiä ja minun näkemykseni on, että HUS:n hallituksen ei pitäisi lakkauttaa yhteispäivystystä.

Raaseporin sairaalan yhteispäivystyksen lopettaminen heikentäisi sosiaalista ja alueellista yhdenvertaisuutta hankolaisille, inkoolaisille ja raaseporilaisille. Tämä olisi vastoin sitä perusajatusta, että jokaisella tulisi olla yhdenvertainen oikeus korkealaatuiseen hoitoon oikeaan aikaan ja lähellä. Sairaala on tärkeä alueen kaikille asukkaille. Raaseporin sairaala on myös paras tae, että hoitoa voidaan saada molemmilla kansalliskielillä. Myös Lohjan sairaala on tärkeä seudun ihmisille. Sairaaloilla on tänään toimiva työnjako ja molempia tarvitaan.

Jämställdhetsarbetet fortsätter

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 19.3.2020

Idag uppmärksammar vi Minna Canth, och det arbete som gjorts under många årtionden för att stärka jämställdheten i vårt land. Under de exceptionella omständigheter som nu råder, blir det extra tydligt hur viktigt det jobb är som görs inom de kvinnodominerade branscherna för att trygga samhällets grundfunktioner.

- Nu spelar många traditionellt kvinnodominerade yrkesgrupper – såsom vården, småbarnspedagogiken, utbildningen och servicebranschen – en avgörande roll, och bär ett stort ansvar för vårt samhälles välbefinnande, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Jag är djupt tacksam och känner respekt inför den yrkeskunnighet och stresstålighet som de anställda, oberoende av kön, inom de här sektorerna nu visar prov på. De tryggar var och en finländares vardag och hälsa.