• Blomqvist 2

Sote-uudistus tehdään ihminen keskiössä

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Hallitus antoi tänään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ison lakipaketin eduskunnalle.

-  Meille on ollut tärkeää varmistaa, että uudistus tehdään ihmisten vuoksi. Uudistuksen keskiössä on kaikkien oikeus tasavertaiseen hoitoon. Kun ihmiset voivat hyvin, myös yhteiskunta voi hyvin, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sanoo.
 
 - Yhtä tärkeää on, että rakenteet ja rahoitus ovat kestävällä pohjalla pitkällä tähtäimellä. Me Suomen ruotsalaisessa kansanpuolueessa olemme johdonmukaisesti kannattaneet rahoitusmallia, joka turvaa kaikkien hyvinvointialueiden kyvyn tarjota hyviä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja myös jatkossa, ministeri Blomqvist sanoo.

Välkommet extra stöd till drabbade kommuner

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Statsrådet beslöt i dag bevilja vissa kommuner ett förhöjt behovsprövat stöd av statsandelarna. Stödet på sammanlagt 60 miljoner euro beviljades till 66 kommuner.

– Den kommunala ekonomin har varit trängd redan länge och har nu dessutom rammats mycket hårt av coronapandemin. Nästan hälften av landets kommuner, hela 149 stycken, hade sökt om stödet vilket visar den svåra situationen på det lokala planet, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Blomqvist: Nordiska ordförandeskapet 2021 ska prioritera beredskap, integration och hållbarhet

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Finland tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 1.1.2021. Ordförandeskapets linjedragningar behandlas brett under den här veckan som vanligtvis är en supervecka för nordiskt samarbete, nämligen Nordiska rådets Session. På grund av coronapandemin behandlas ordförandeskapet ändå genom en mängd virtuella möten.

- Jag ser mycket framemot att Finland vid årsskiftet ta över ordförandeskapet. De nordiska samtalen på politisk nivå, både formella och informella, har varit tätare än på många, som följd av coronapandemin. Det är nu viktigt att vi under ordförandeskapet håller upp den täta kontakten, som uppstått, men även klarar av att se till att samtalen utmynnar i något konkret. Målsättningen är bland annat att granska hur vi kan utveckla vårt samarbete kring bättre beredskap inför framtida kriser, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.