• Blomqvist 2

Pandemin understryker vikten av nordiskt klimatsamarbete

Skriven den . Publicerad i Insändare

År 2020 går till historien som coronapandemins år. Det är svårt att föreställa sig ett enda livsområde som coronan inte skulle ha påverkat. Såväl beslutsfattare som medborgare har varit tvungna att ägna stor uppmärksamhet åt att hantera och förebygga pandemin. Åtgärderna kräver också en stor mängd offentliga medel. Alla länder måste använda stora summor pengar till att rädda ekonomin och stödja sysselsättningen.

Allt detta har givetvis varit nödvändigt. Coronaviruset utgör ett verkligt hot mot folkhälsan och ekonomin. Det måste tas på allvar – och det har vi också gjort i Finland.

Paikallisdemokratia on yhteiskuntamme perusta

Skriven den . Publicerad i Funderingar

Kolumni Etelä-Uusimaassa 21.01.2020

Korona, poliittinen tilanne Yhdysvalloissa sekä talvinen sää ovat hallinneet uutistarjontaa viime aikoina. Harva on suunnannut katseensa lähidemokratiamme kulmakiveen – kuntavaaleihin. Monelle vaalit tuntuvat hyvin kaukaisilta, vaikka kuntavaaleihin on vähemmän kuin kolme kuukautta. Äänestyspäivä on sunnuntaina 18. huhtikuuta ja ennakkoäänestys jo 7.-13. huhtikuuta.

Yksi politiikan omituisuuksia on, että kiinnostus ja äänestysprosentti ovat niin alhaisella tasolla kuntavaaleissa. Kuitenkin nimenomaan kunnissa tehtävillä päätöksillä on erittäin suuri ja suorin vaikutus meidän arkeemme. Kunnissa päätetään lähipalveluista, kuten esimerkiksi vanhustenhoidosta, kouluista, päivähoidosta, liikennejärjestelyistä, kaavoituksesta, kirjastoista ja liikuntamahdollisuuksista. Kaikki päätökset eivät vaikuta kaikkien kuntalaisten elämään, mutta suurin osa päätöksistä vaikuttaa hyvinkin konkreettisesti useimpien jokapäiväiseen elämään.

Världens mest integrerade region

Skriven den . Publicerad i Funderingar

Kolumn i Västra Nyland  15.1.2021

Det känns märkligt och fel att ha mer eller mindre stängda gränser mellan nordiska länder. För Finlands del drabbar det hårdast gränsregionerna, som Tornedalen, där gränsen aldrig tidigare varit stängd och på Åland där trafik över landsgränser hört till vardagen. Samtliga nordiska länder har ändå ansett att inresebegränsningar har varit och är nödvändiga för att skydda människors liv och hälsa.

Det är i ett besvärligt läge Finland nu tog över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ansvaret är kanske just därför större och viktigare än någonsin. Till utmaningarna hör bl.a. stängda gränser, med arbetsresor som har försvårats, familjemedlemmar som inte har haft möjlighet att träffas, och långa perioder av distansarbete på fel sida av en gräns, som har skapat skattetekniska problem.