• Blomqvist 2

Thomaustauko

Skriven den . Publicerad i Funderingar
Kolumn i Etelä-Uusimaa 19.12.2019

Minulle on ilo ja kunnia ryhtyä kolumnistiksi Etelä-Uusimaassa. Käytän tämän ensimmäisen kolumnini esittäytymiseen. Viimeiset kuusi kuukautta olen toiminut ministerinä ensin Rinteen ja nyt Marinin hallituksessa. Olen ennen tätä kautta toiminut 12 vuotta kansanedustajana ja ennen sitä maanviljelijänä. Olen kotoisin Tenholasta ja istun Raaseporin kaupunginvaltuustossa.

Hallituksessa minulla on vastuullani pohjoismainen yhteistyö ja tasa-arvo. Nämä kaksi sopivat vallan mainiosti yhteen koska tasa-arvo on pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusta ja yksi maiden vahvuuksia. Hallitusohjelma painottaa sitä paitsi juuri pohjoismaista yhteistyötä ja tasa-arvoa ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen tasa-arvon kärkimaaksi ja erityisesti parantaa tasa-arvoa työelämässä ja perheiden tasa-arvoa. Pohjoismaisessa yhteistyössä tavoitteena on, että Pohjola olisi maailman parhaiten integroitunut alue.

Jämställdhet prioriteras

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 12.12.2019

- Det gör mig glad att se en tydlig jämställdhetsprägel bland tilläggsanslagen som riksdagens finansutskott föreslår. Att jämställdhet prioriteras är viktigt både för jämställdhetsaktörerna på gräsrotsnivå, och som samhälleligt signalvärde. Vi vinner alla på ett mer jämställt samhälle, säger riksdagsledamot och minister Thomas Blomqvist.

Bland satsningarna med tydlig jämställdhetsprägel finns bland annat förebyggande arbete mot våld i nära relationer, förbättrande av läskunnigheten, kvinnoorganisationernas och Marthaförbundens verksamhetsbidrag och samordningsorganet under Istanbulkonventionen.

Alla har rätt till ett liv fritt från våld

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 26.11.2019

FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor uppmärksammades igår. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, understryker allas rätt till att leva ett liv fritt från våld.

- Varje våldshandling är en för mycket, under alla årets dagar. Alla har rätt till integritet och säkerhet, och ett liv fritt från våld. Det är fråga om en grundläggande mänsklig rättighet, säger Blomqvist.

- Könsbaserat våld och trakasserier måste tas på allvar och kräver fortsatta åtgärder, också i Finland. Det är viktigt att vi fortsätter arbetet för att implementera Istanbulkonventionen fullt ut. Andra viktiga målsättningar för regeringen är exempelvis programmet för bekämpning av våld mot kvinnor och inrättandet av en självständig rapportör i frågan, fortsätter Blomqvist. Också ökningen av antalet skyddshemsplatser är ett viktigt steg för att stärka offrens situation.