• Blomqvist 2

Koronakriisissä on huomioitava tasa-arvo

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Lehdistötiedote 8.5.2020

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist painottaa, että tasa-arvokysymykset on huomioitava koronakriisin käsittelyssä.

Helsinki Graduate School of Economicsin eilen julkaiseman raportin mukaan Kela-tuen tarve on kasvanut koronakriisin aikana. Tämä koskee sekä työttömyyskorvauksia että asumistukea. Kriisi on koetellut kaikkia aloja ja eri ryhmiä, mutta suurin kasvu on havaittu nuorten naisten keskuudessa, koska kriisi on iskenyt rajusti naisvaltaisiin palvelualoihin.

- Minulla on suuri ymmärrys aloilla vallitsevasta huolesta, Blomqvist sanoo. Koronakriisi vaikuttaa koko yhteiskuntaan, mutta meidän on samalla oltava tietoisia siitä, miten kriisi vaikuttaa eri ryhmiin niin kriisin aikana kuin elvytystoimenpiteiden kannalta. On tärkeää, että tasa-arvo otetaan huomioon koronakriisin hallinnassa, Blomqvist sanoo.

Jämställdhetsaspekten ska beaktas i coronakrisen

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 8.5.2020

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, understryker att jämställdhetsaspekten behöver beaktas i hanteringen av coronakrisen.

En FPA-rapport av Helsinki Graduate School of Economics som publicerades igår visar att behovet av FPA-stöd ökat under coronakrisen, såväl gällande arbetslöshetsersättning som bostadsstöd. Alla branscher och grupper drabbas, men den största ökningen syns bland unga kvinnor, eftersom krisen slagit hårt mot kvinnodominerade servicebranscher.

- Jag har stor förståelse för oron i de branscher som drabbas, säger Blomqvist. Hela samhället drabbas, men vi bör samtidigt vara medvetna om hur olika grupper påverkas, både under krisen och med tanke på återhämtningsåtgärderna. Det är viktigt att jämställdheten beaktas i skötseln av coronakrisen, säger Blomqvist.

Viktigt att stödja företagen

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 24.4.2020

Minister Thomas Blomqvist betonar att de företag som har svårigheter ska få hjälp att klara sig ur coronakrisen. Regeringen har tagit till ett flertal åtgärder för att företagen ska kunna fortsätta bedriva lönsam verksamhet också långsiktigt.

- Välmående företag, som hamnat i svårigheter ska inte behöva gå i konkurs som en följd av den oväntade coronavoruskrisen, som företagen inte kunnat rå för. Det är viktigt att vårt näringsliv ges möjligheter att tänka även på tiden efter corona, och att näringslivet även förblir mångsidigt. Därför har regeringen gått in för olika former av stöd till allt från ensamföretagare till storföretag, säger minister Thomas Blomqvist.