• Blomqvist 2

Antakaa Raaseporin sairaalan jatkaa!

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Lehdistötiedote 3.3.2020

Keskustelu Raaseporin sairaalan tulevaisuudesta käy kuumana. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) käsittelee asiaa ja tulee keväällä antamaan lausuntonsa, joka perustuu Raaseporin sairaalan toimintamallia käsittelevän työryhmän loppuraporttiin. Silloin päätetään jos sairaala voi tulevaisuudessa tarjota yhteispäivystystä vai ei. Lakkautettu yhteispäivystys Raaseporin sairaalassa tarkoittaisi, että anestesiaa vaativat leikkaukset lopetettaisiin.

- Olen vilpittömästi huolissani Länsi-Uudenmaan väestön yhtäläisestä oikeudesta terveydenhuoltoon ja heidän potilasturvallisuudestaan. Jos Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus päättää luopua laajasta päivystyksestä, he heikentävät alueellista ja sosiaalista tasa-arvoa Länsi-Uudellamaalla.Tätä ei voida hyväksyä, ministeri Thomas Blomqvist sanoo.

Låt Raseborgs sjukhus fortsätta!

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 3.3.2020

Diskussionen om Raseborgs sjukhus osäkra framtid går het. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har frågan på sin agenda och kommer i vår att ge sitt utlåtande om en arbetsgrupps slutrapport om verksamhetsmodellen för sjukvården på Raseborgs sjukhus. Då avgörs om sjukhuset i framtiden kan fortsätta med samjour eller inte. En slopad samjour vid Raseborgs sjukhus skulle betyda att operationer under anestesi skulle upphöra.

- Jag är uppriktigt oroad för den västnyländska befolkningens rätt till jämlik vård och deras patientsäkerhet i framtiden. Ifall Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse väljer att slopa vår omfattande jour kommer de att försvaga den regionala och sociala jämlikheten i Västnyland. Det är helt oacceptabelt, säger minister Thomas Blomqvist.

Miksi sote?

Skriven den . Publicerad i Funderingar
Kolumni Etelä-Uusimaassa 20.2.2020

Meille kaikille tulee joskus se päivä, jona tarvitsemme apua ja tukea yhteiskunnalta. Sinä päivänä meidän pitää voida luottaa siihen, että saamme tarpeellista ja asianmukaista hoitoa ja hoivaa. Sen takia meidän pitää huolehtia siitä, että sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut ovat hyvällä tasolla ja että löytyy osaavaa ja motivoitunutta henkilökuntaa.

Tänään meillä Suomessa on tilanne, jossa kaikki kansalaiset eivät välttämättä saa tai eivät voi luottaa siihen, että saavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa ajoissa tai tasa-arvoisesti. Meillä on haasteita muun muassa siinä, että jonot terveysasemille ovat usein liian pitkiä ja eriarvoisuutta korostaa omalta osaltaan se tosiasia että meillä on hyvin toimiva työterveydenhuolto johon siihen oikeutetut pääsevät nopeasti ja vaivattomasti. Meillä on myös merkittäviä terveyseroja eri sosioekonomisten ryhmien välillä ja sen lisäksi väestön ikärakenteen kehitys on haastava. Teknologinen kehitys ja digitalisaatio vie yhteiskuntaa eteenpäin, mutta tarvitsemme jatkossakin ihmisiä jotka hoitavat toisia ihmisiä ja jotka huolehtivat siitä, että saamme hoitoa ja hoivaa silloin kuin tarvitsemme sitä.