• Blomqvist 2

Viktigt att stödja företagen

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 24.4.2020

Minister Thomas Blomqvist betonar att de företag som har svårigheter ska få hjälp att klara sig ur coronakrisen. Regeringen har tagit till ett flertal åtgärder för att företagen ska kunna fortsätta bedriva lönsam verksamhet också långsiktigt.

- Välmående företag, som hamnat i svårigheter ska inte behöva gå i konkurs som en följd av den oväntade coronavoruskrisen, som företagen inte kunnat rå för. Det är viktigt att vårt näringsliv ges möjligheter att tänka även på tiden efter corona, och att näringslivet även förblir mångsidigt. Därför har regeringen gått in för olika former av stöd till allt från ensamföretagare till storföretag, säger minister Thomas Blomqvist.

Rambudgeten stöder jämställdhetsmålen

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 21.4.2020

Idag behandlar riksdagen regeringens förslag om de ekonomiska ramarna för de kommande fyra åren. Rambudgeten ska stöda Finlands väg ut ur den pågående coronakrisen. Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, ser förutom de stora ekonomiska satsningarna för att lindra de effekter som coronakrisen har på landets ekonomi även de fortsatta åtgärderna för att stärka jämställdheten som viktiga i fyraårsramen.

- Åtgärderna i rambudgeten stärker vårt människorättsarbete och vårt arbete på att förebygga könsbaserat våld. Dessutom stöder den implementeringen av Istanbulkonventionen. Det här arbetet fortsätter vara av stor vikt, under och efter coronaepidemin, säger Blomqvist.

Lennä Juri Gagarin, lennä

Skriven den . Publicerad i Funderingar
Kolumni Etelä-Uusimaassa 16.4.2020

Viime sunnuntaina, 12. huhtikuuta, tuli kuluneeksi viisikymmentäyhdeksän vuotta siitä, kun Juri Gagarin, ensimmäisenä ihmisenä maailmassa, teki legendaarisen avaruusmatkansa. Itse en ollut silloin vielä syntynyt, mutta koulupoikana avaruuden äärettömyys ja avaruusmatkat kiehtoivat minua ja mielikuvaustani. Jo kauan ennen kuin Miljoonasateen Gagarinista kertova kappale oli iskostunut kaikkien suomalaisten päähän.

Vain vajaa kuukausi Gagarinin jälkeen oli ensimmäisen amerikkalaisen vuoro kiertää maapallon ympäri. Kilpajuoksu Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välillä oli täydessä vauhdissa. Suurvallat tekivät suuria rahallisia panostuksia sekä kokosivat valtavia poikkitieteellisiä tutkimus- ja kehittämisryhmiä. Kummassakin maassa tehtiin määrätietoisesti työtä sellaisen tavoitteen eteen, joka vain muutama vuosikymmen aikaisemmin oli ollut täysin utooppinen ja vain Jules Verne-tapaisten kirjailijoiden fantasioita.