Funderingar arkiv

Hangöfronten

Skriven den .
Imorgon är det 75 år sedan Vinterkriget bröt ut. Tidigt på morgonen den 30 november 1939 öppnade det sovjetiska artilleriet eld och infanteriet gick över gränsen på Karelska näset. Vintern blev lång, kall och tung för det finländska folket. Fred slöts den 12 mars 1940 i Moskva.Ett av villkoren i fredsavtalet var att Finland skulle arrendera ut Hangö udd som marinbas till Sovjetunionen. Endast tio dagar senare skulle ortsbefolkningen vara evakuerad från området. Det innebar att ca 8 000 människor från Hangö udd förlorade sina hem. För alla oss som inte var med är det omöjligt att förstå vilka umbäranden människorna då fick utstå.

Satsa på infrastrukturen

Skriven den .

kolumn i Västra Nyland 1.11

 

Ett väl fungerande och effektivt spår- och vägnät är en förutsättning för Finlands tillväxt och utveckling. I ekonomiskt svåra tider är det på många sätt ändamålsenligt att satsa på infrastrukturen. Nödvändiga investeringar kan göras billigare och bidrar dessutom till att stimulera ekonomin och skapa fler arbetsplatser. Ett bra vägnät som möjliggör effektiva transporter är en förutsättning för en ekonomisk tillväxt. Istället för att investera i helt nya projekt bör vi satsa på den infrastruktur vi redan har. Det är inte förnuftigt att bygga nytt då vi inte har råd att upprätthålla det befintliga spår- och vägnätet. I den av riksdagen godkända Trafikpolitiska redogörelsen konstateras detta. Det är alltså riksdagens vilja.

Läsa och lära

Skriven den .

Kolumn i Västra Nyland 4.10

I torsdags körde det årligen återkommande Bokkalaset igång. Bokkalaset är ett viktigt evenemang i Västnyland. Programutbudet är stort och man har än en gång lyckats få med många intressanta författare. I ett samhälle där snabbhet allt oftare prioriteras framom djup, blir evenemang som Bokkalaset speciellt viktiga. För mig har läsandet alltid varit ett av de bästa sätten att koppla av på. Att man dessutom lär sig en hel del på köpet är inte heller fel.

Budgettider - strama tider

Skriven den .

 

En bråd politisk höst är på kommande. Det är fråga om valperiodens sista höst och vilket innebär att riksdagen får ta en slutspurt i lagstiftningsarbetet. Riksdagen kommer att ha 250 lagförslag att behandla under hösten. Också andra stora frågor som vårdreformen, kommunreformen och säkerhetspolitik kommer också att vara på agendan. Eftersom vi har riksdagsval på våren kommer oppositionen sannolikt också att bidra med en del interpellationer. Dessutom kommer som vanligt statsbudgeten för nästa år, som är en de viktigaste ärenden riksdagen har att besluta om, att behandlas under hela hösten.

Ensam svag, tillsammans starka

Skriven den .

Kolumn i Västra Nyland 9.8.2014

 

Säkerhet innebär mycket mera än bara ett fungerande militärt försvar, men att det fortfarande finns behov av ett konventionellt försvar, det har vi sett senast i samband med händelserna i Ukraina. Vi har blivit påminda om att det också i dagens värld kan ske stora och snabba förändringar i vår säkerhetsmiljö.

Utvecklingsmöjligheter i en unik region

Skriven den .

Kolumn i Västra Nyland 12.7.2014

 

Sommaren i Västnyland är fantastisk. Det erbjuds inte bara jordgubbar, blommor och vackra vyer utan också en stor mängd förträffliga evenemang, som kan berika vilken dag som helst, oberoende av väder.