Funderingar arkiv

Budgettider

Skriven den .

Tio miljarder euro. Det är vad som skulle behövas för att iståndsätta vägnätet i Finland. För många av oss kommer det inte som en nyhet att det skulle behövas mera pengar till underhållet och förbättrande av våra vägar. Summan som vägforskaren Sakari Uimonen presenterade i tv-programmet ”Spotlight” på onsdagen visar ändå på ett krasst sätt hur mycket det faktiskt finns att åtgärda.

På Lucia-dagen förväntas riksdagen påbörja den slutgiltiga budgetbehandlingen. Den här veckan förhandlade regeringspartiernas utskottsansvariga i riksdagens finansutskott om tilläggsanslag i regeringens budgetproposition för 2011. I brist på oändliga resurser måste man prioritera – och förhandla. I jakten på en acceptabel överenskommelse är det oundvikligt att vissa i och för sig välmotiverade och behövliga projekt inte kan förverkligas.

Resultatet innehöll trots allt många positiva beslut. Anslaget för basväghållningen kommer att ökas med 9,88 miljoner i riksdagsbehandlingen. Allt som allt kommer det år 2011 att satsas drygt 900 miljoner på detta. Jämfört med det miljardbelopp som det säkert skulle finnas användning för, kan summan kännas som en droppe i havet, men då resurserna är begränsade och alla sektorer strider om mer, kan det ses som en seger att basväghållningens betydelse uppmärksammades i förhandlingarna.

Skärgården var en annan vinnare i sammanhanget. Skärgårdstrafiken får 1,5 miljoner till, vilket är helt nödvändigt för att garantera hyggliga kommunikationsmöjligheter i området. Reduceringsfisket längs med kusten stöds med 1 miljon. Det här innebär nya utkomstmöjligheter för yrkesfiskare, men har även en positiv inverkan på miljön.

För vår region var det också viktigt att Y-tågtrafiken på kustbanan kommer att kunna fortsätta, tack vare en knapp miljon som satts till i budgeten. Ett annat viktigt tillägg var den miljon som tilldelades landsbygdsrådgivningen. Ett mera symboliskt, men ändå viktigt, tillägg är satsningen på närmat. Personligen är jag även väldigt glad över att landets veteraner uppmärksammades. Deras rehabilitering kommer nu att få två miljoner euro till.

Även på kommunal nivå har begränsade resurser lett till tuffa förhandlingar och prioriteringar. I Raseborg har vi ett händelserikt år bakom oss, ett år som har inneburit också en del svåra beslut får att få vår ekonomi att gå ihop. Själv budgetarbetet var ändå sist och slutligen ganska smärtfritt.

I budgeten för nästa år ingår rätt stora investeringsanslag. På listan finns bl.a. pengar för ett daghemsbygge i Ekenäs, grundrenoveringar, trafikleder och trafikledsarrangemang på riksväg 25. De är alla motiverade trots en ansträngd ekonomi.

Det bör ändå påpekas att budgeten för 2011 troligen är den lättaste på många år, vilket också konstaterades under fullmäktigemötet tidigare i veckan. Samgångsbidraget som kommunfusionen gav upphov till varar bara i ett år till, och inkomsterna från försäljningen av fastigheter kommer att minska. Budgeten och prognoserna för årets bokslut inger ändå hopp om att Raseborgs ekonomiska problem går att lösa. Förutsättningen är att vi lyckas hålla driftsutgifterna under kontroll genom att effektivera och prioritera stadens egen verksamhet, samtidigt som vi vågar satsa offensivt för att öka skatteinkomsterna.

För riksdagens del återstår två arbetsfyllda veckor före julledigheten. Den sista veckan debatterar vi budgeten och besluter om den efter några hundra omröstningar.

Till slut önskar jag en trevlig självständighetsdag åt alla. För egen del ska jag fira den både högtidligt och festligt, men framförallt med tacksamhet.

Kolumn i Västra Nyland, 4.12.2010