Funderingar arkiv

Konkurrenskraft

Skriven den .

Nyheten om att FN-Steel söks i konkurs slog ned som en bomb veckan efter midsommar. Det här trots att det cirkulerat rykten, och målats upp hotbilder under många år, ja flera årtionden, att verksamheten vid Koverharfabriken skulle vara hotad. Nu höll man i alla fall på att slutföra en betydande nyinvestering, och åtminstone för en utomstående betraktare verkade verksamheten tryggad för en tid framöver. Den ekonomiska situationen i Europa och konjunktursvängningarna inom branschen gjorde tydligen ändå att det som man planerat inte kunde genomföras.

Fabrikerna i Koverhar och Dalsbruk har varit stora arbetsgivare, och också annars haft en stor betydelse för regionen. De anställda drabbas naturligtvis hårdast och direkt av konkursen och behöver allt stöd och all hjälp de kan få. Men också många underleverantörer och deras anställda kommer att bli lidande.

Det bästa som nu kan hända är att konkursförvaltaren hittar någon som kan köpa anläggningarna och fortsätta med verksamheten. Det jobbet pågår nu intensivt. Statens och kommunernas roll är närmast att vid behov stöda det här arbetet.

<pför i="" p="" <="" sig.="" lönar="" stålindustrin="" investering="" tror="" logistik.="" fungerande="" också="" annars="" hamn="" egen="" masugn,="" ny="" med="" fabrik="" en="" ha="" möjligheterna="" ser="" som="" någon="" finns="" ännu="" allt="" trots="" hoppas="" får="" sätt.="" konkret="" väldigt="" ett="" kimitoön="" västnyland="" nu="" märker="" så.="" är="" alltid="" inte="" det="" exempel="" flera="" sett="" vi="" har="" tiden="" senaste="" på="" konkurrensen.="" internationella="" den="" sig="" klarar="" företag="" våra="" krävs="" finland="" pengar="" satsa="" välja="" investerare="" för="" och="" lönsamma,="" vara="" kunna="" ska="" (export)företag="" att="">

Regeringen har hittills visat stor förståelse för och också aktivitet i de områden där olika produktionsanläggningar lagts ned. Bra så, det behövs, och kan åtminstone i viss mån lindra de negativa konsekvenserna. Den senaste tidens händelser visar ändå att det finns orsak för regering och riksdag att fundera på vad som kan göras för att förbättra de finländska företagens internationella konkurrenskraft. Regeringsprogrammet innehåller en hel del bra målsättningar, men det tål säkert att funderas på om allt gjorts för att de ska uppnås. 

Vår skattepolitik måste vara sån att den uppmuntrar till arbete, företagsamhet och investeringar. Den ska naturligtvis också vara rättvis och innehålla progressiva element så att de som har större inkomster betalar mera i skatt. Men om skattetrycket blir för stort leder det ganska snabbt till att de totala skatteintäkterna minskar eftersom den ekonomiska aktiviteten avtar. Det gäller alltså att kunna balansera rätt så att vi får in tillräckligt med pengar för att upprätthålla vårt välfärdssamhälle, men samtidigt komma ihåg den gamla sanningen att välfärden måste skapas innan den kan fördelas. Välfärden skapas genom arbete och de arbetsplatser som lönsamma företag kan erbjuda.

För Finland är det helt avgörande att våra transportkostnader kan hållas på en rimlig nivå. I dag ser vi att hela transportsektorn brottas med stora lönsamhetsproblem. Svaveldirektivet i sin tur kommer att leda till att sjötransporterna blir dyrare. Exportindustrin måste åtminstone under en övergångsperiod kompenseras för den kostnadsökningen. Allt som kan ska göras för att stärka vår konkurrenskraft. Vi behöver ökade exportintäkter och det får vi bara om vi klarar oss i den hårda internationella konkurrensen.

Kolumn i Västra Nyland, 7.7.2012