Funderingar arkiv

Läsa och lära

Skriven den .

Kolumn i Västra Nyland 4.10

I torsdags körde det årligen återkommande Bokkalaset igång. Bokkalaset är ett viktigt evenemang i Västnyland. Programutbudet är stort och man har än en gång lyckats få med många intressanta författare. I ett samhälle där snabbhet allt oftare prioriteras framom djup, blir evenemang som Bokkalaset speciellt viktiga. För mig har läsandet alltid varit ett av de bästa sätten att koppla av på. Att man dessutom lär sig en hel del på köpet är inte heller fel.

 

Författare är kulturförmedlare och -skapare av stor vikt i vårt samhälle. Litteraturen är för mig ett slags garant för vår civilisations utveckling; för framsteg, frihet, och frisinne. Det är inte en slump att man bränt böcker och begränsat skapande människors verksamhet under de allra mörkaste delarna av vår historia. Därför är det oroande att man i olika undersökningar kunnat konstatera ett minskande intresse för läsning bland barn och unga. Läsandets betydelse kan inte betonas tillräckligt. Läslusten och läsförmågan är av central betydelse. Läsning ger kunskap, större ordförråd och bättre intellektuell förmåga. Barn kan tack vare en god läsförmåga senare i livet få bättre förutsättningar för att bli aktiva samhällsmedlemmar och få större möjligheter att välja mellan olika utbildningar och yrken.

Genom att läsa högt för barnen, stödja dem med läsningen och betona betydelsen av goda läskunskaper kan vuxna ha en avgörande roll för läsutvecklingen. Högläsning för barn i tidig ålder kan ha en positiv inverkan för barns fortsatta språkutveckling. Enligt en undersökning har 7-åringar som lyssnat på berättelser sedan ungefär 2 års ålder kommit längre både i sin läs- och i sin talutveckling. Förutom att läsa behöver vi kunna skriva. Att kunna formulera sig i skrift och stava rätt är ingen självklarhet, men bör på samma sätt som att läsa räknas som en basfärdighet som det är ytterst viktigt att man behärskar.

Utbildning, bildning och skola är den bas våra barns framtid byggs på. Vi behöver en kvalitativt högtstående skola på alla stadier. I vår region är det nu hög tid att vi funderar kring hur utbildningen på andra stadiet på svenska ska arrangeras i framtiden. Regeringens strukturpolitiska program har som mål att utveckla nätet för anordnare av utbildning på andra stadiet samt att revidera finansieringssystemet. Avsikten är att stärka andra stadiets utbildningsanordnares möjligheter att mer flexibelt svara på de förändrade behov som finns hos studerande, arbetslivet och det omgivande samhället. Som ett litet startskott för denna ytterst viktigta diskussion ordnade SFP den 9.9 ett seminarium i Ekenäs där framtidsutsikterna för andra stadiets utbildningar i västra Nyland dryftades. Jag hoppas på en fortsatt aktiv diskussion. Det är vi som nu tillsammans ska fundera hur vi vill att utbudet av andra stadiets utbildningar i västra Nyland ska se ut i framtiden.