Funderingar arkiv

Satsa på infrastrukturen

Skriven den .

kolumn i Västra Nyland 1.11

 

Ett väl fungerande och effektivt spår- och vägnät är en förutsättning för Finlands tillväxt och utveckling. I ekonomiskt svåra tider är det på många sätt ändamålsenligt att satsa på infrastrukturen. Nödvändiga investeringar kan göras billigare och bidrar dessutom till att stimulera ekonomin och skapa fler arbetsplatser. Ett bra vägnät som möjliggör effektiva transporter är en förutsättning för en ekonomisk tillväxt. Istället för att investera i helt nya projekt bör vi satsa på den infrastruktur vi redan har. Det är inte förnuftigt att bygga nytt då vi inte har råd att upprätthålla det befintliga spår- och vägnätet. I den av riksdagen godkända Trafikpolitiska redogörelsen konstateras detta. Det är alltså riksdagens vilja.

 

Det är helt klart att vi inom de närmaste åren behöver stora satsningar på basvägnätet och järnvägsnätet. Under många år har väganslagen inte räckt till utan vägnätet har blivit i allt sämre skick. För att hitta en lösning på det här problemet utsåg Kommunikationsministeriet i februari en parlamentarisk arbetsgrupp, där Mats Nylund och jag representerar Svenska riksdagsgruppen. Vårt åtgärdsförslag ska vara klart ännu i år.

Med hänvisning till linjedragningarna i den Trafikpolitiska redogörelsen, och för att nyttan av en ny bana inte är tillräckligt stor i förhållande till kostnaderna, anser jag att det inte finns hållbara motiveringar för att bygga en ny järnväg mellan Åbo och Helsingfors. Det är därför förvånande att Sdp:s ordförande, finansminister Rinne, i Helsingin Sanomat 14.10 tydligen stöder byggandet av en entimmes järnväg mellan Åbo och Helsingfors, en sträcka som dessutom nyligen fått en ny motorväg. Kapaciteten på kustbanan är för tillfället för liten, och det leder till en hel del förseningar. Det problemet kunde dock åtgärdas genom att på vissa avsnitt grundförbättra banan och bygga dubbla spår, vilket skulle vara mer kostandseffektivt än att bygga en helt ny bana.

Förutom förbättringar på själva banan behövs även förbättringar i informationsgången i tågtrafiken. Passagerare längs kustbanan har på senaste tid ofta lämnats utan information angående förseningar, och den knapphändiga information som ges är oftast enbart på finska. Det behövs snabba åtgärder för att förbättra informationsgången inom tågtrafiken, detta har jag bland annat förra veckan påtalat genom att lämna in en åtgärdsmotion till riksdagen. Med dagens teknologi ska det vara möjligt att i realtid ge information om eventuella ändringar i tågtrafiken. VR och Trafikverket måste ta sitt ansvar och Kommunikationsministeriet bör vidta åtgärder ifall problemen inte blir åtgärdade.

Exemplen ovan pratar sitt entydiga språk, vi måste underhålla, förbättra och utveckla vårt spår- och vägnät. Det är både ekonomiskt och miljömässigt mera hållbart och långsiktigt att upprätthålla och förbättra befintliga strukturer än att bygga nytt.