Funderingar arkiv

Regeringens recept

Skriven den .

Den här veckan kunde regeringen äntligen slå fast riktlinjerna för hur social- och hälsovården ska ordnas i vårt land. Samtidigt blev det också klart hur social- och hälsovården ska koordineras med kommunstrukturreformen.

Trots att arbetet med de två reformerna stundvis varit svårt, är det utan tvivel befogat att regeringen tagit i tu med dessa frågor. Social- och hälsovården står för en stor del av kommunernas utgifter, och med en åldrande befolkning står det klart att utmaningarna bara börjat. Nivån på basservicen har försämrats, och i nuläget varierar tillgången till, och kvaliteten på, servicen allt för mycket mellan kommunerna.

Food for thought

Skriven den .

The region of Uusimaa is home to more than a quarter of the Finnish population. The region is very closely associated with the metropolitan area, but the two are not synonymous. Venture outside the “Kehä III” – the outermost ring road encircling the region of the capital – and you will find a very different landscape. A large part of Uusimaa is, in fact, rural.

Lycksalighetens ö

Skriven den .

Ibland läser man något som får en att stanna upp och reflektera. Orsaken kan vara ett starkt språk eller ett innehåll som berör, eller båda. Den 4 april läste jag en insändare i Västra Nyland som hade den effekten på mig. Magnus Nordström framförde åsikter som delvis var kritiska, men till alla delar mycket välformulerade. Jag håller med honom i mångt, men en del saker känns främmande.

Viktig vägvisare

Skriven den .

Efter en period av omfattande kartläggning och mycken kartritning, har den andra etapplandskapsplanen för Nyland blivit klar. Landskapsstyrelsen godkände planen för två veckor sedan, och på onsdag ska landskapsfullmäktige ta ställning till förslaget.

Stor, stark & lagom

Skriven den .

Knappt två år in i riksdagsperioden närmar sig regeringens mellanbokslut. Ett av regeringens flaggskepp – den kombinerade kommun- och social- och hälsovårdsreformen – fortskrider, men slutresultatet är ännu öppet.

Nu inväntar vi de regionala utredarnas utlåtande om hur social- och hälsovården inom de olika specialansvarsområdena kunde ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Kommunerna ska snart ge sina utlåtanden om kommunstrukturlagen. Efter det vet vi igen lite mer.

Gymnastik och idrott

Skriven den .

När jag började min skolgång på det tidiga 1970-talet var skolgymnastikens officiella namn på terminsbetyget gymnastik och idrott. Jag var intresserad av många ämnen i skolan, men gymnastik var min klara favorit under hela skoltiden. Rätt många av mina klasskamrater delade mitt intresse. En mycket stor del av skolans elever deltog i idrottsföreningens träningar på sportplanen under sommarmånaderna. Också de som inte idrottade aktivt rörde på ett naturligt sätt på sig dagligen under sin fritid som för det mesta tillbringades utomhus. Många föräldrars utmaning var antagligen att lyckas få sina barn att komma in för att äta och göra sina läxor.

Julgåvor

Skriven den .

Igår klubbade riksdagen igenom ett paket i sitt slag, nämligen statsbudgeten för 2013. Det har inte varit lätt att få alla bitar att passa ihop. Statskassan är ansträngd, och pengarna räcker inte till för alla behövliga projekt. I det stora hela tycker jag ändå att budgeten utgör en balanserad helhet.