Funderingar arkiv

Julhälsningar

Skriven den .

Det drar ihop sig till jul. Snön har redan länge lyst vit på åkrarna, och då vi närmar oss tredje advent, börjar även julfriden sakta lägga sig runtom i bygderna. Senast klockan 12 på julaftonsdagen uppmanas vi alla ”iakttaga ett stilla och fridsamt uppförande”.

Livet efter valet

Skriven den .

Förra fredagen höll SFP i Nyland tackfest för alla kommunalvalskandidater. Uppslutningen var stor och stämningen god. Vi hade mycket att fira. SFP gjorde ett gott val nationellt sett, och speciellt i Nyland klarade vi oss verkligt bra.

Genast när valresultatet klarnat började valanalyserna strömma in. Siffrorna talar sitt tydliga språk, men tolkningen av talen är ändå inte alltid lika enkel. Det är många faktorer som spelar in, och det är inte alltid lätt att veta varför det gick som det gick.

Vägen framåt

Skriven den .

Tidigare i september begav sig riksdagens kommunikationsutskott på studieresa till USA och Kanada. Under en dryg veckas tid var det kommunikationsfrågor som gällde från morgon till kväll. Det var en instruktiv resa, och vi lärde oss mycket – om bland annat cybersäkerhet, private-public partnership och om radio- och TV-verksamhet i det tvåspråkiga Kanada.

Siffror och satsningar

Skriven den .

Varje sommar avslutas med en sifferexercis av större mått då regeringen samlas för att enas om förslaget till följande års budget. Denna veckas torsdag var de två dagar långa förhandlingarna över, och förslaget till statsbudget för 2013 är nu klart.

Debatten inför budgetrian kom till stor del att handla om en siffra: 0,7. Regeringen var oense om nyttan av att i lag slå fast antalet anställda i relation till antalet klienter.

Konkurrenskraft

Skriven den .

Nyheten om att FN-Steel söks i konkurs slog ned som en bomb veckan efter midsommar. Det här trots att det cirkulerat rykten, och målats upp hotbilder under många år, ja flera årtionden, att verksamheten vid Koverharfabriken skulle vara hotad. Nu höll man i alla fall på att slutföra en betydande nyinvestering, och åtminstone för en utomstående betraktare verkade verksamheten tryggad för en tid framöver. Den ekonomiska situationen i Europa och konjunktursvängningarna inom branschen gjorde tydligen ändå att det som man planerat inte kunde genomföras.

Vården och kommunerna

Skriven den .

Reformerna duggar tätt inom politiken. En av de mera omfattande reformerna som utlovats under denna regeringsperiod är kommunreformen, vilket även innefattar en reform av social- och hälsovården.

Reformen av social- och hälsovården kan kanske te sig som en teknokratisk övning; en strukturell reform som inte syns speciellt mycket i människors vardag. I själva verket handlar det om att trygga en likvärdig vård för alla runt om i landet.

Vårtecken

Skriven den .

En svala gör ingen sommar, men tillsammans med de traktorer som kommit ut på åkrarna är de ett säkert tecken på att våren verkligen hittat till våra nordliga breddgrader. För mig är vårbrukets start en av årets självklara höjdpunkter. Doften av nybearbetad jord, fåglarnas sång, vårens spirande grönska, och framförallt förväntningarna inför en ny växtsäsong gör den här tiden av året speciell.