Funderingar arkiv

Brott och straff

Skriven den .

Förra veckan nåddes vi av nyheten att en barnsexhärva uppdagats i södra Finland. Tio män misstänks ha antastat hundratals unga flickor på nätet.

Internet erbjuder oändliga möjligheter, men bland all information och underhållning lurar också potentiella faror. Som förälder känns det frustrerande att inte kunna garantera en trygg miljö på nätet för sina barn. Men man kan ogärna förbjuda användningen av internet bara för att det är omöjligt att veta vem och vad barnen kommer i kontakt med på webben. Den största skräcken är förstås att någon med ont uppsåt får kontakt med ens eget barn.

Krisberedskap

Skriven den .

De senaste veckorna har jag haft minutprogram. I alla fall varje måndag till torsdag, då Försvarshögskolans landsomfattande försvarskurs fyllt mina dagar. Det har varit en intressant och intensiv tid. Under kursens gång har vi fått ta del av högklassiga föreläsningar och besökt både företag, ministerier och andra inrättningar. Resultatet är en komprimerad men ändå överskådlig blick av hur Finlands krisberedskap är uppbyggd.

I valet och kvalet

Skriven den .


Femtiofem dagar har förflutit sedan riksdagsvalet, och ännu har vi ingen regering. Den största orsaken till att det dragit ut på tiden är det omtumlande riksdagsvalet; ett val vars resultat varslade om att vägen till en regering inte skulle vara den lättaste.

Landsbygdsförvaltningens placering

Skriven den .

Den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten ska omorganiseras till större helheter. I vår landsända handlar det om att 11 kommuner ska skapa en gemensam förvaltning. För Nylands Svenska Producentförbund (NSP) som representerar kunderna – bönderna – har det viktigaste varit att kunna trygga en tillräcklig service, på både svenska och finska. Vi är nöjda över att den utredning som gjorts utmynnat i att värdkommunen bör vara Ingå eller Raseborg, just precis för att den tvåspråkiga servicen ska kunna garanteras. Vi är övertygade om att båda kommunerna klarar av uppgiften.

Försvarsvilja

Skriven den .

En riksdagsperiod närmar sig sitt slut. På tisdagen klubbades de sista besluten av i plenum; veckan innan avslutades arbetet i utskotten. I mitten av riksdagsperioden behandlade vi den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen. Gällande landets försvar, var budskapet klart: ”den allmänna värnplikten är försvarets grundpelare”. Värnpliktsarbetsgruppen, ledd av Risto Siilasmaa, konstaterade för sin del att värnplikten är ”det kostnadseffektivaste sättet att producera Finlands försvarsförmåga.”

Med företagsamhet ska land byggas

Skriven den .

Välfärden måste skapas innan den fördelas. Men hur ska vi skapa den välfärd vi vill ha och samtidigt klara av att minska på den växande statsskulden? Det här är en stor fråga inför riksdagsvalet, och nästa riksdag och regering kommer att ha svåra beslut framför sig.

Jordbruk i tätorten

Skriven den .

I landets folkrikaste och folktätaste område finns också en och annan bonde, antagligen betydligt flera än vad många kanske tror. Faktum är att Nyland arealmässigt till stor del utgörs av landsbygd och skärgård; bördiga åkrar, växande skog och ett varierande och vackert landskap.