Funderingar arkiv

Bröd och vatten

Skriven den .

”Livsmedelssektorn är framtidens tillväxtbransch”. Så heter det i statsrådets redogörelse om livsmedelspolitiken som nästa vecka debatteras för andra gången i riksdagen.

Den främsta konkurrensfördelen som den finländska livsmedelsbranschen har är att våra livsmedel är av mycket hög kvalitet: goda, färska och hälsosamma. Det här skapar många möjligheter för tillväxt inom sektorn, då dagens konsumenter är alltmer hälso- och miljömedvetna. Detta i sig självt räcker ändå inte till – det krävs även en medveten satsning, både på statligt och privat håll, på den finländska livsmedelsproduktionen och hela matkulturen.

Budgettider

Skriven den .

Tio miljarder euro. Det är vad som skulle behövas för att iståndsätta vägnätet i Finland. För många av oss kommer det inte som en nyhet att det skulle behövas mera pengar till underhållet och förbättrande av våra vägar. Summan som vägforskaren Sakari Uimonen presenterade i tv-programmet ”Spotlight” på onsdagen visar ändå på ett krasst sätt hur mycket det faktiskt finns att åtgärda.

Nylands många ansikten

Skriven den .

På tisdagen diskuteras metropolpolitiken i riksdagen. Det är en möjlighet att fundera på hur framtidens metropol ska se ut, och hur en välfungerande huvudstadsregion kan gynna hela landet. Men det är också ett tillfälle att lyfta fram att det i närheten av metropolen finns områden som till en viss del har mera gemensamt med Kajanalands glesbygd, än huvudstadens asfaltsdjungel.

När tiden verkar stå stilla

Skriven den .

Samma dag som min förra kolumn publicerades, insjuknade jag oväntat. Överraskande sjukdomsfall kan leda till många nya insikter; i mitt fall ledde det åtminstone till ett nytt perspektiv på tiden. Plötsligt blev tiden lång.

Jag kan inte minnas när jag senast skulle ha tyckt att tiden gick för långsamt. Kanske som liten pojke då man räknade timmarna på julafton. De senaste 20 åren har jag i alla fall inte haft några problem med att få tiden att gå. Jag har haft privilegiet att aktivt få vara med i både lokal- och rikspolitiken, och det enda tidsrelaterade problemet har varit att tiden inte räckt till. En annan insikt är att om man inte sköter sin hälsa, kan man inte heller sköta någonting annat. Från och med nu får jag helt enkelt se till att det finns tid för regelbundna mattider, motion och vila i min kalender.

Lokala äpplen

Skriven den .

I slutet av augusti ordnades en stafett av ett lite annorlunda slag. På fem dagar cyklade man igenom halva Finland för att väcka uppmärksamhet kring närproducerad mat. Då stafettlagen anlände till Salutorget i Helsingfors, hade jag nöjet att ta emot en vädjan som överräcktes av Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund.

Initiativ & Ansvar

Skriven den .

Vad som möjligtvis låter som en bortglömd Jane Austen roman, är i detta fall två nyckelord för Finlands framtida utveckling. Jag talar om samspelet mellan statligt och kommunalt ansvar och initiativtagande privata aktörer.

Man behöver inte gå långt för att hitta två utmärkta exempel på det sistnämnda. De som denna heta sommar svalkat sig vid den kommunala badstranden Vikstranden i Tenala har kunnat se arbetet som pågår vid Vikstrandsvägen. Vägen förbättras på invånarnas eget initiativ. Bidraget från NTM-centralen var betydande, men det var det privata väglaget och deras driftighet som var avgörande. Ett annat lokalt exempel på företagsamhet är Optostart, som strävar efter att bygga ett öppet optiskt fibernätverk i Tenala och Bromarv. Föreningen identifierade en stor brist i sin hembygd, och beslöt sig för att försöka åtgärda den.

Sommarnöjen

Skriven den .

Sommaren bjuder inte bara på solsken, jordgubbar och lediga dagar. Det ordnas även en mängd förträffliga evenemang som kan berika vilken sommardag som helst. Oberoende av vädret.

En lördag i juni befann jag mig på Popkalaset, som efter en paus på åtta år igen en gång arrangerades i Ekenäs. Vädret var inte bara dåligt: det var uruselt. Men jag och mina två döttrar var inte ensamma i hällregnet. Tillsammans med dryga 4 000 andra stod vi och njöt av den goda musiken och fina stämningen.