Funderingar arkiv

Det rätta spåret

Skriven den .

På årets partidag fattade SFP många beslut som ska visa vägen för partiets kommande politik. I den allmänpolitiska debatten valde jag att lyfta fram en fråga som bokstavligen handlar om att hitta det rättat spåret, nämligen utvecklingen av vårt järnvägsnät. Frågan är aktuell inom Nylands förbund, där man utrett alternativa modeller för regionstrukturen inom området. Arbetet omfattar också Östnyland eftersom Östra Nylands förbund går samman med Nylands förbund fr.o.m. början av nästa år.

Jordnära lösningar

Skriven den .

Vårbruket kom igång sent i år. Länge var det för vått för att kunna bege sig ut på åkern. Det senaste halvåret har väderförhållanden flera gånger förorsakat fördröjningar av olika slag. På vintern gjorde den ovanligt rika snömängden att tågen stod stilla; nu på våren bjöd en vulkan på askmoln som stoppade flygtrafiken. Naturen är oberäknelig, och alla våra teknologiska uppfinningar till trots, får vi ibland finna oss i att leva på naturens villkor. Traktorn fick helt enkelt stå stilla tills åkrarna torkat upp.

Den svåra energifrågan

Skriven den .

Under vinterns och vårens lopp har journalister varit i tät kontakt med oss riksdagsmän gällande kärnkraft. Är vi för mera kärnkraft? Hur många tillstånd borde riksdagen bevilja? Jag har inte velat ge något svar innan jag sett regeringens förslag och motiveringarna till det. För mig har det varit rätt förvånande att så många haft sin inställning klar, trots att ingen t.ex. vetat hur mycket energi det är möjligt att producera med förnyelsebara energikällor.

En sund själ i en sund kropp

Skriven den .

Som barn och också som ungdom trivdes jag bäst utomhus. Jag var konstant i farten och ville hela tiden ut och leka, idrotta eller vara med och hjälpa till i vårt jordbruk. Så är inte fallet med dagens barn och ungdomar. Av undervisningsministeriets projekt, ”Främjande av motion i skolan”, framkommer det att endast 50 procent av pojkarna och 40 procent av flickorna rör tillräckligt på sig. Den magiska gränsen går vid ungefär 12 års ålder – då de uppnår denna ålder minskar de ungas deltagande i idrottsverksamhet drastiskt.

Veckan då tågen stod stilla

Skriven den .

Sportlovsveckan 2010 bjöd på en ovälkommen aktivitet för många av oss; att vänta på tåget. Statistiken för hela veckan har varit dyster, men speciellt söndagen var en mörk dag för VR. Inom fjärrtrafiken var 39 avgångar inställda och 64 tåg var mer än en timme försenade, 16 av dem mer än tre timmar. Endast 19 procent av lokaltågen var mindre än tre minuter försenade. Själv fick jag tillbringa extra kvalitetstid på perrongen i Karis på onsdagen. Det första tåget dök aldrig upp, och följande tåg var 20 minuter försenat.

Säkerhet för alla

Skriven den .

Finland är ett land som upplevs som tryggt och säkert, men säkerheten är tyvärr ingen självklarhet. Hur bra människor uppfattar att säkerhetsnivån är, varierar dessutom beroende på vem, var och när man frågar.

Frågan om hur många nödcentraler vi ska ha, och var de ska vara placerade är igen en gång aktuell då regeringen går in för att verkställa beslutet om att antalet nödcentraler ska minska från 15 till 6. Målet med reformen är att garantera en bättre säkerhetsnivå för befolkningen.

Juletider

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 19.12.2009

Igår avslutades riksdagens höstsession med de sista budgetomröstningarna. Det är dags att blicka tillbaka på ett politiskt händelserikt år. I riksdagen har hösten fyllts av stora frågor, av vilka man t.ex. kan nämna regionförvaltningsreformen samt med den grundlagsprövningen i frågan om Karlebys områdestillhörighet. Andra stora frågor som varit uppe under året är bl.a. den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen, valfinansieringen, utlänningslagen, den militära krishanteringen och Afghanistan samt naturligtvis statsbudgeten.