Funderingar arkiv

Hangö hamn och transittrafiken

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 23.8.2008

Trafikfrågor engagerar och intresserar, det kunde man konstatera senaste tisdag på sfp:s trafikdiskussion i Horsbäck. Trafiken berör de flesta, och ett fungerande trafiksystem är i allas intresse. På våra vägar skall fordon av olika typ, och som är ute i olika ärenden kunna röra sig möjligast säkert och smidigt. Som privatperson och pendlare är du mest intresserad av att komma fram, antingen med bil eller kollektivt, tryggt, smidigt och framförallt i tid! Transportföretag är flitiga användare av våra vägar och dessa företag är en viktig del av vårt lands ekonomi. Därför måste vägnätet och infrastrukturen överlag, anpassas också efter deras behov. Det är en trafikpolitisk utmaning för beslutsfattare och planerare att beakta alla parter och användare.

Ideell verksamhet - en viktig resurs i vårt samhälle

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 26.4.2008

Senaste lördag hade jag och många andra nöjet att få njuta av musikalen "Does your mamma know" i Ekenäs bollhall. Projektet som uppkommit genom ett samarbete mellan föreningen Hem och skola vid Ekenäs högstadieskola och Västnyländska ungdomsringen är ett bra exempel på ett strålande resultat av ideell verksamhet. Den här sortens verksamhet är faktiskt oerhört viktig också, eller kanske speciellt, i dagens samhälle. Man inser att allt inte handlar om pengar, nedskärningar och motgångar, vilket man ibland kan tycka då man öppnar dagstidningen, eller då vi politiker debatterar rösttrösklar, polisernas resurser, klientavgifter etc. Ideell verksamhet som t.ex. Abba-musikalen ger ett innehåll och ett mervärde åt oss alla. Det var alldeles fascinerande att se och höra ungdomarna på scenen, uppbackade av ett proffsigt team vuxna bakom och på scenen. Förutom stundens njutning gav projektet åtminstone för mig en framtidstro som i vardagens slit ofta naggas i kanterna. Det finns talang, förmåga och vilja bland dagens ungdom.

Budgetramarna

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 29.3.2008

Regeringens förslag till budgetramarna för 2009-2012 innehåller många välkomna och efterlängtade inslag. Den är ett tecken på att regeringen håller sina löften och tar sitt ansvar för vårt välfärdsamhälles framtid. I budgetramarna syns tre stora teman framom andra: sysselsättning, kunnande och innovationer samt miljön. Ramarna handlar mycket om att öka produktiviteten, som är grunden för vår välfärd. Finansminister Katainen lyfte i remissdebatten den 25.3.2008 fram att en ökning av produktiviteten i framtiden handlar om att förbättra kvaliteten på utbildning och forskning. Utöver detta handlar det enligt regeringen om att göra arbete mer belönande samt om att förnya den offentliga sektorn, framförallt servicestrukturerna. Om produktiviteten försvagas minskar välfärden. Varje arbetstagares välmående är viktigt i detta sammanhang och därmed handlar budgetramarna minst lika mycket om den enskilda individen som om Finlands ekonomi. Dessa går hand i hand. Det största trycket ligger på den offentliga sektorn samt på statens och kommunernas sätt att producera service. En av orsakerna till att vi gått in för att bilda staden Raseborg är att vi tror att en större kommun bättre klarar av att möta de här utmaningarna.

Trådlöst och digitalt

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 1.3.2008

TeliaSoneras beslut att avlägsna nätet med fasta telefonlinjer, berör hela 53 000 människor på glesbygden. TeliaSonera kan göra detta efter att lagen ändrades så att man inte längre behöver erbjuda fasta telefonförbindelser. Meddelandet att de fasta förbindelserna kommer att brytas har väckt en stor oro, vilket är både förståeligt och berättigat.

Kustbanan och annan kollektivtrafik

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 2.2.2008

Kollektivtrafiken berör och engagerar såväl politiker som medborgare. Det är bra. I synnerhet nu då vi söker olika lösningar för att minska koldioxid- och andra utsläpp. Två samlingspartistiska ministrar har under den gångna veckan uttalat sitt stöd för ett nytt spåralternativ på bekostnad av kustbanan mellan Åbo och Helsingfors via Karis. Man vill än en gång värma upp tanken på den s.k. ELSA-banan via Esbo, Salo och Lojo. Det handlar naturligtvis om politiska bedömningar, eftersom utredningar redan tydligt visat att satsningar på att förbättra kustbanan är ekonomiskt sett den bästa lösningen. Inte desto mindre är ministrarnas utspel oroväckande. Nu måste motkrafter mobiliseras.

Summering och en blick framåt

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 5.1.2008

Ett händelserikt år 2007 har just tagit slut. När jag tänker tillbaka på det gångna året var det för mig personligen ett mycket exceptionellt år. Riksdagsvalskampanjen var intensiv, slitsam men även givande. Mitt inval i riksdagen i valet den 18 mars förändrade mitt liv på ett genomgripande sätt. Arbetet i riksdagen har varit intressant och lärorikt. Så småningom har jag börjat känna mig hemma i granitborgen, och rutinerna börjar bli bekanta. Ändå inser jag att det ännu finns mycket att lära, om hur jag bäst kan driva viktiga frågor, och nå ett bra resultat. Samarbetet i svenska riksdagsgruppen har fungerat verkligt bra, och arbetet i åtminstone de utskott som jag är medlem i har varit konstruktivt och känts meningsfullt.