Funderingar arkiv

Nu nalkas ljuvlig sommar då gräs och gröda gror

Skriven den .
Idag sjungs ”Den blomstertid” med strofen ”Nu nalkas ljuvlig sommar då gräs och gröda gror” i skolorna. Sommarvärmen har vi redan fått ett smakprov av och grönskan har nått våra breddgrader.

För jordbrukaren innebär sommarens växt- och skördetid en aktiv och livsviktig period. Utbudet av inhemska råvaror ökar och finns lättare att tillgå på t.ex. lokala torg. Det är glädjande att intresset för närproducerade livsmedel är stort och på stigande bland konsumenterna. För att vi också i framtiden ska ha möjlighet att äta lokala och rena produkter är det helt avgörande att det finns en tillräcklig efterfrågan på närproducerade och ekologiska produkter.

Egen lyckas smed

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 1.3.2014

På onsdagen debatterade riksdagen oppositionens interpellation om regeringens kommunpolitik. Trots att vi inte är överens om vilka förändringar som ska göras, så finns det en bred konsensus om att dagens system inte är hållbart i längden. Samtliga förslag som förts fram av såväl oppositionen som regeringen skulle leda till större områdenom än på olika sätt.

Vi har inte råd att glömma

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 1.2.2014

Under de senaste dagarna har det förts en diskussion om förslaget till ny timfördelning i gymnasiet. Förslaget innehåller tre modeller som alla på ett eller annat sätt skulle leda till en mer specialiserad utbildning. Genom utökad valfrihet skulle elever kunna välja bort vissa typer av ämnen och bl a historia kunde i princip lämnas bort helt och hållet i två av tre modeller.


Någon kanske frågar sig varför var och en inte ska få välja vad de vill läsa. En del kan tycka att valfriheten rentav skulle öka elevernas motivation och göra lärarnas arbete mer givande. Det här kan möjligen stämma i enskilda fall men frågan är vilka andra konsekvenser det skulle få.

Framtidstro

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 30.11.2013

I skrivande stund pågår regeringens förhandlingar kring det som kallas strukturreformsprogrammet. Under förhandlingarna kommer det nya finska välfärdssystemet att mejslas ut och manglas fram, inte för att man nödvändigtvis vill det, utan för att man är illa tvungen. Kostnaderna i den offentliga sektorn har stigit och inkomsterna täcker inte längre utgifterna. Vi måste hitta nya strukturer som är bättre anpassade till dagens ekonomiska förutsättningar.

Jordbruk 2.0

Skriven den .
Kolumn, Västra Nyland 2.11.2013

Under hösten har jordbruket varit ett återkommande ämne på den politiska agendan. Förhandlingarna mellan medlemsländerna och unionen pågår fortfarande, men åtminstone nästa år kommer inga större förändringar att ske. Däremot blir det vissa förändringar efter det, och tyvärr kan man redan nu konstatera att det finska jordbrukets lönsamhetsproblem inte kommer att få sin lösning den här vägen.

Nyckeln till kunskap

Skriven den .
Kolumn, Västra Nyland 5.10.2013

I torsdags körde det årligen återkommande Bokkalaset igång. Bokkalaset har alltid varit ett av mina absoluta favoritevenemang i Raseborg och Ekenäs. Det verkar dessutom bli bättre för varje år. Förutom ett rikt programutbud har man än en gång lyckats få med många intressanta författare. Trots attevenemanget vuxit så lyckas arrangörerna hålla en hög kvalité på innehållet, och det harmar mig verkligen att jag i år inte kan ta del av kalaset.

Entreprenörerna bygger Finland

Skriven den .
Kolumn Västra Nyland 7.9.2013

På torsdagen firades företagardagen runt om i Finland. För mig har det alltid varit viktigt att jobba för förbättrade villkor för företagare då jag vet hur viktiga företagen är för Finlands utveckling. Just nu befinner vi oss i en ekonomisk svacka och för att kurvorna ska börja peka uppåt behöver vi ett klimat som gynnar företagsamhet. För att Finland ska må bra måste också företagen göra det. Och när företagen mår bra får vi tillväxt.